Türkiye'de idam cezası ne zaman kaldırılmıştı? 2004 yılı, Türkiye tarihi için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu yıl, 19. yüzyıldan beri uygulanan idam cezası, 21. yüzyılın ilk yıllarında nihayet yasaklandı. 7 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilen 5170 sayılı "Anayasada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezası ile ilgili maddeler çıkarıldı.

idam cezası

İdam cezası neden kaldırıldı?

İnsan Hakları: İdam cezasının geri döndürülemez ve telafisi mümkün olmayan bir ceza olması, insan haklarına aykırılığıyla öne çıktı.

Hukuki Sorunlar: Yargılama hataları ve masum insanların idam edilmesi riski, idam cezasına karşı önemli bir argüman oldu.

Caydırıcılık: İdam cezasının suç oranlarını düşürdüğüne dair bilimsel bir bulguya rastlanmadı.

Avrupa Birliği Uyum Süreci: Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi, idam cezasının kaldırılmasında önemli bir rol oynadı.

İdam cezasının kaldırılması, Türkiye'de uzun süre tartışılan bir konu oldu. Bazı kesimler, caydırıcılık ve adalet duygusu gibi gerekçelerle idamın devam etmesi gerektiğini savundu. Buna karşın, insan hakları ve hukuki açıdan karşı çıkanlar, idamın geri döndürülemez ve telafisi mümkün olmayan bir ceza olduğunu vurguladı.

2004 yılında Türkiye'de idam cezasının kaldırılması, insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bu karar, Türkiye'yi Avrupa Birliği standartlarına yaklaştırdı ve insan hakları konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağladı.

HABER MERKEZİ

Trafik Cezalarına İndirimli Ödeme Süresi Uzatıldı Trafik Cezalarına İndirimli Ödeme Süresi Uzatıldı

Editör: Atakan Öztürk