Türkiye'deki mason locaları ve masonlar listesi. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Türkiye'deki Mason Locaları ve Masonlar Listesi

Türkiye'de Masonluk, 18. yüzyıldan beri varlığını sürdüren köklü bir geleneğe sahiptir. Günümüzde ise Türkiye'de 200'den fazla Mason locası olduğu tahmin edilmektedir. Bu localar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Denizli, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya, Çeşme ve Fethiye gibi birçok şehirde faaliyet göstermektedir.

Ancak, Masonluk geleneksel olarak gizli bir cemiyet olduğu için, locaların tam listesi ve üyeleri kamuya açık değildir. Bu durum, hem Masonların özel hayatlarının korunması hem de örgütün genel güvenliği için gereklidir.

Devlet adamları ve politikacılar
* Osmanlı Padişahı V.Murad
* Şehzade Kemalettin Efendi
* Şehzade Nurettin Efendi
* 5.Murad'ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid
* Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa
* Sadrazam Ali Paşa
* Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa
* Sad. Tunuslu Ethem Paşa
* Sadrazam Hayrettin Paşa
* Sadrazam Mithat Paşa
* Sadrazam Ahmet Vefik Paşa
* Sadrazam 1. Hakkı Paşa
* Sadrazam Talat Paşa
* Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Are
* Bahriye Nazırı Cemal Paşa
* Maliye Nazırı Cavit Bey
* Maliye Nazırı Tevfik Bey
* Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman
* Nafia Nazırı Ali Münif
* Posta Nazırı Kirkor Agaton
* Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa
* Devlet Adamı ve Musikişinas Prens M.Abdülhalim Paşa
* Prens Aziz Hasan Paşa,
* Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf
* Şam Valisi ve Abdülhamid'in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey
* Ankara Valisi Reşit Paşa
* İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda
* Maliye Müs. Faik Süleyman,
* Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi
* Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp
* Başbakan Hasan Saka
* Başbakan S. Hayri Ürgüplü
* Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen
* Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan 
* Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça 
* Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
* Dışişleri Bakanı Selim Sarper 
* İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın 
* İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 
* Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu 
* Milli Eğ. Bakanı Vasıf Çınar 
* Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati 
* Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 
* Milli Savunma Bakanı Münir Birsel 
* Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen 
* Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen 
* Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan 
* Tic. Bakanı Zühtü Velibeşe 
* Tic. Bakanı Ahmet Dallı 
* Milli Emniyet Bakanı Celal Tevfik Karasapan 
* Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer

Askerler
* Humbaracı Ahmet Paşa
* İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa
* Abdülaziz'in Başmabeyincisi Namık Paşazade
* Hüseyin Cemil Paşa
* Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa
* Müşir Fuat Paşa
* Cihan Harbî'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa
* Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa
* Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa
* Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa
* Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa
* Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa

Bilim adamları
* Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba
* Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri
* TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel
* İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan
* Tıp Profesörü Neşet Ömer İrdelp
* Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran
* Psikoloji Profesörü Mustafa Sekip Tunç
* İTÜ Rektörü Mustafa İnan
* Tıp Profesörü M.Kemal Öke
* Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs
* Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Seviğ
* Tıp Profesörü Besim Ömer Akalın
* Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü
* Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit
* Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem
* Y.Müh., Rektör Suphi Kamil
* Ord. Prof .Dr. Burhanettin Toker
* Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek
* Ord.Prof.Dr. Fahri Arel 
* Prof.Dr.Muzaffer Şevki 
* Matematik Profesörü Dekan Kerim Erim
* Müzikolog Cevad Memduh Altar 
* Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan
* İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken 
* Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal

Şairler&yazarlar
* Şinasi
* Ziya Paşa
* Teodor Kasap
* Namık Kemal
* Güllü Agop
* Mehmet Emin Bey
* Ahmet Rasim
* Diran Kelekyan
* Mehmet Emin Yurdakul
* Rıza Tevfik
* Hüseyin Cahit Yalçın
* Ziya Gökalp
* Mithat Cemal Kuntay
* Ahmet Emin Yalman
* Reşad Nuri Güntekin
* Agah Sırrı Levent

Sanatçılar
* Şükrü Şenozan 
* Ali Sami Boyar 
* Nazmi Ziya Güran
* Namık İsmail 
* Behzat Butak 
* İ.Galip Arcan 
* Ramiz Gökçe
* Nurullah Şevket Taşkıran
* Mesut Cemil Tel
* Mithat Fenmen
* Ayhan Işık
* Orhan Tanrıkulu
* Haluk Tezonar

Dim adamları
* Şeyhülislam Musa Kazım Efendi
* Şeyhülislam İzzettin Efendi 
* Şeyhülislam Hayri Efendi 
* Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü 
* Sefaret İmamı Haşim Veli 
* Müderris Mahmut Esad Efendi

Eğitimciler
* Muvaffak Benderli 
* Yontov Garti
* Hikmet Gürtav 
* Mehmet Ali Kırca 
* Celal Öget 
* Halit Sarıkaya 
* Ali Teoman