Caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlayan TSK, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında da görev yapıyor. Bu görevler arasında uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak da yer alıyor.

T Ü R K O R D U S U

Türkiye'nin yurt dışındaki üsleri

TSK, 3 kıtada 10'dan fazla ülkede askeri varlığıyla güçlü bir duruş sergiliyor. Bu ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs, Bosna-Hersek, Kosova, Somali, Libya ve Lübnan yer alıyor. Askeri üslerin yanı sıra, TSK personeli uluslararası barış gücü çerçevesinde de görev yapıyor.

T S K 1

Türkiye'nin yurt dışında kaç askeri var?

TSK'nın yurt dışındaki askeri varlığının büyüklüğü, görev yapılan ülkeye göre değişiyor. 2024 yılı itibarıyla,

  • KKTC: 35.000
  • Suriye: 10.000
  • Irak: 2.500
  • Azerbaycan: 60
  • Somali: 2.000
  • Katar: 2.000
  • Bosna-Hersek: 242
  • Kosova: 321
  • Arnavutluk: 24
  • Lübnan: 100

ulusal ve uluslararası kaynaklardan alınan bilgilere göre derlenmiştir.

Türk ordusu ne kadar güçlü

TSK, 2024 yılı itibarıyla sayı bakımından dünyanın 8., NATO'nun ise en güçlü 3. ordusu olarak kabul ediliyor. Bu durum, TSK'nın uluslararası alanda önemli bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Yurt dışındaki askeri varlığıyla TSK, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumakla kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkıda bulunuyor.

Editör: Atakan Öztürk