Türkiye'ye ilk araba ne zaman geldi? Türkiye'deki ilk araba nedir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Türkiye'ye İlk Araba Ne Zaman Geldi

Türkiye'ye ilk arabanın ne zaman geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre, ilk araba 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından İngiltere'den sipariş edilmiştir. Bu araba, elektrikli bir arabaydı ve İstanbul'a 1892 yılında gelmiştir.

Diğer kaynaklara göre ise, ilk araba 1895 yılında Basra eşrafından Züheyrzâde Ahmed Paşa tarafından İstanbul'a getirilmiştir. Bu araba, benzinle çalışan bir arabaydı ve İstanbul'da halk arasında görücüye çıktığı yer Fenerbahçe semtidir.

Bu nedenle, Türkiye'ye ilk arabanın ne zaman geldiği konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, en yaygın kabul gören görüş, ilk arabanın 1895 yılında İstanbul'a geldiği yönündedir.

Türkiye'de otomobillerin yaygınlaşması ise 20. yüzyılın başlarına kadar gerçekleşmemiştir. 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra, otomobillere olan ilgi artmış ve bu dönemden itibaren otomobil satışları da artmaya başlamıştır. 1914 yılında, Türkiye'de yaklaşık 1.000 otomobil bulunmaktaydı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türkiye'de otomobil üretimine başlanmış ve bu dönemden itibaren otomobillerin yaygınlaşması hızlanmıştır. 1923 yılında, Türkiye'de yaklaşık 10.000 otomobil bulunmaktaydı.

Günümüzde, Türkiye'de yaklaşık 26 milyon otomobil bulunmaktadır.

Türkiye'deki İlk Araba Nedir

Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil, 1961 yılında Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda üretilen Devrim'dir. Devrim, 4 silindirli, 1.5 litrelik benzinli bir motora sahipti ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyordu.

Devrim'in üretimi, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla başlamıştı. Gürsel, Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesini ve bu alanda ilerlemesini istiyordu. Devrim'in üretimi, sadece 129 günde tamamlandı.

Devrim, ilk kez 29 Ekim 1961'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından test edildi. Devrim, törende başarılı bir performans sergiledi ve büyük ilgi gördü.

Ancak, Devrim'in seri üretimi gerçekleşmedi. Bunun başlıca nedenleri, Devrim'in yüksek maliyetli olması ve Türkiye'nin o dönemde otomobil üretimi için yeterli altyapıya sahip olmamasıydı.

Devrim, Türkiye'nin otomobil üretimi alanındaki ilk önemli adımıydı. Devrim'in üretimi, Türkiye'de otomobil üretiminin yaygınlaşması için önemli bir teşvik oldu.

Günümüzde, Devrim'in bir örneği Eskişehir'deki TÜRASAŞ Otomotiv Araçları Sanayi Müzesi'nde sergilenmektedir.

Editör: Deniz İnal