Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesine hizmet sunan Mali Müşavirlerin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması için 1-7 Mart tarihlerinde Muhasebe Haftasının kutlandığını hatırlattı.

Mali Müşavirler yarınlara kendilerini ve işletmeleri hazırlarken, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışını sağlamaktadır.  Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da Mali Müşavirlerin hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

Bu hafta dolayısıyla, mesleğin sorunlarını, yasadan kaynaklı sorumluluklarımızı, artan iş yükümüzü, her çıkan kanunun uygulayıcısı olarak sorumluluğun mali müşavirler üzerine bırakılmasını, son dakika düzenlemelerin ve değişikliklerin meslektaşlarda yarattığı stresi, müteselsil sorumluluk konusunda objektif sorumluluğun hayata geçmemesini, arabuluculuk konusunda mali müşavirlere yapılan ayrımcılığı doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz.

Baş, çözümünü talep ettikleri bazı sorunları ise şöyle sıraladı;Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali Müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Bütün beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu getirilmelidir. Mali tatil adında olduğu gibi tatil yapılabilecek duruma getirilmelidir. Veya bu hali ile devam edecekse kaldırılmalıdır.  Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir.

Mali Müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım payları oranında indirim hakkı verilmelidir. Mali Müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden entegrasyon ile bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok konuda sorunumuz bulunuyor, yukarıda ifade ettiğimiz bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.” Haber Merkezi