Uzlaştırma dosyası, hukuki süreçlerde önemli bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Bu makalede, uzlaştırma dosyasının tanımından başlayarak sürecin detaylarına, amacına, yararlarına ve nasıl oluşturulması gerektiğine dair kapsamlı bir inceleme yapacağız. Peki, Uzlaştırma dosyası nedir? Uzlaştırma dosyası neden gelir? İşte detaylar...

Uzlaştırma Dosyası

Uzlaştırma dosyası nedir?

Uzlaştırma dosyası, uzlaştırma prosedürüne ilişkin tüm bilgilerin ve belgelerin toplandığı bir dosyadır. Bu dosya, uzlaştırma bürosunda saklanır ve aşağıdakileri içerir:

Uzlaştırma Talebi:

 • Şüpheli veya sanığın uzlaştırma talebi dilekçesi
 • Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştırma talebi dilekçesi (varsa)

Uzlaştırma Görüşmeleri:

 • Uzlaştırma görüşmelerinin tutanakları
 • Taraflarca imzalanan uzlaşma protokolü (varsa)

Uzlaştırma Sonucu:

 • Uzlaşmanın sağlanıp sağlanmadığına dair karar
 • Uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma protokolünün aslı

Diğer Belgeler:

 • Tarafların kimlik belgeleri
 • Suçla ilgili deliller
 • Uzlaştırmacının raporu

Uzlaştırma dosyası, uzlaştırma prosedürünün şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ayrıca, uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma protokolünün icra edilebilmesi için gerekli belgeleri de içerir.

Uzlaştırma dosyasının faydaları:

 • Uzlaştırma prosedürünün daha hızlı ve daha az maliyetli olmasını sağlar.
 • Tarafların uzlaşmaya varma olasılığını artırır.
 • Mağdurun ve suçlunun tatmin olmasını sağlar.
 • Suçun tekrarlanma riskini azaltır.

Uzlaştırma dosyası neden gelir?

Uzlaştırma dosyası, bazı suçların işlenmesi halinde, mağdur ve failin uzlaşması için Cumhuriyet Savcısı tarafından gönderilir. Bu dosyanın gelmesinin birkaç sebebi olabilir:

1. Suçun Uzlaşmaya Tabi Olması:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde yer alan suçlar uzlaşmaya tabidir. Bu suçlar şunlardır:

 • Kasten yaralama (kasten yaralamada mağdurun iş göremezlik süresi 10 günden az ise)
 • Kasten mala zarar verme
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Beddua ve hakaret
 • Şantaj
 • Tefecilik
 • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma

2. Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Bulunması:

Soruşturma sonucunda, failin suç işlediğine dair yeterli şüphe varsa, Cumhuriyet Savcısı kamu davası açabilir. Kamu davası açmadan önce, uzlaşma imkanı sunmak için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderebilir.

3. Mağdurun Uzlaşma Talebi:

Mağdur, failden şikayetçi olsa da, uzlaşma yoluyla sorunun çözülmesini talep edebilir. Bu durumda da Cumhuriyet Savcısı dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir.

4. Kamu Yararının Gerektirmesi:

Bazı durumlarda, kamu yararı uzlaşmayı gerektirebilir. Örneğin, suçun basit olması, failin ilk defa suç işlemesi, mağdurun uzlaşmaya yanaşması gibi durumlarda Cumhuriyet Savcısı uzlaşma yoluna gidebilir.

Uzlaştırma dosyası geldiğinde:

 • Uzlaştırma bürosundan bir uzlaştırmacı taraflarla iletişime geçer.
 • Uzlaştırmacı, tarafları ayrı ayrı dinler ve uzlaşma için gerekli ortamı sağlar.
 • Taraflar uzlaşmaya varırsa, uzlaşma protokolü tutulur.
 • Uzlaşma protokolü Cumhuriyet Savcısına gönderilir.
 • Cumhuriyet Savcısı, uzlaşma protokolünü onaylarsa, kamu davası açılmaz.

Uzlaştırma dosyası, bazı suçların işlenmesi halinde, mağdur ve failin uzlaşması için Cumhuriyet Savcısı tarafından gönderilir. Bu dosyanın gelmesinin birkaç sebebi olabilir:

1. Suçun Uzlaşmaya Tabi Olması:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde yer alan suçlar uzlaşmaya tabidir. Bu suçlar şunlardır:

 • Kasten yaralama (kasten yaralamada mağdurun iş göremezlik süresi 10 günden az ise)
 • Kasten mala zarar verme
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Beddua ve hakaret
 • Şantaj
 • Tefecilik
 • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma

2. Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Bulunması:

Soruşturma sonucunda, failin suç işlediğine dair yeterli şüphe varsa, Cumhuriyet Savcısı kamu davası açabilir. Kamu davası açmadan önce, uzlaşma imkanı sunmak için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderebilir.

3. Mağdurun Uzlaşma Talebi:

Mağdur, failden şikayetçi olsa da, uzlaşma yoluyla sorunun çözülmesini talep edebilir. Bu durumda da Cumhuriyet Savcısı dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir.

4. Kamu Yararının Gerektirmesi:

Bazı durumlarda, kamu yararı uzlaşmayı gerektirebilir. Örneğin, suçun basit olması, failin ilk defa suç işlemesi, mağdurun uzlaşmaya yanaşması gibi durumlarda Cumhuriyet Savcısı uzlaşma yoluna gidebilir.

Uzlaştırma dosyası geldiğinde:

 • Uzlaştırma bürosundan bir uzlaştırmacı taraflarla iletişime geçer.
 • Uzlaştırmacı, tarafları ayrı ayrı dinler ve uzlaşma için gerekli ortamı sağlar.
 • Taraflar uzlaşmaya varırsa, uzlaşma protokolü tutulur.
 • Uzlaşma protokolü Cumhuriyet Savcısına gönderilir.
 • Cumhuriyet Savcısı, uzlaşma protokolünü onaylarsa, kamu davası açılmaz.

Uzlaşma sağlanmazsa:

 • Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya devam eder ve kamu davası açıp açmamaya karar verir.

Uzlaşmanın Faydaları:

 • Uzlaşma, mağdur ve failin yüz yüze gelerek sorunu çözmelerine imkan verir.
 • Uzlaşma, mağdurun maddi ve manevi tazminat almasını sağlayabilir.
 • Uzlaşma, failin cezaevine girmesini önleyebilir.
 • Uzlaşma, yargılama sürecinin uzamasını ve masrafların artmasını önler.

Uzlaşma dosyası hakkında daha detaylı bilgi için bir avukata danışabilirsiniz.

Editör: Kerim Gültaş