Volkan Demir, vergi ödeme kanallarındaki sınırlı tahsilat kuralının kaldırılması gerektiğini belirterek, “Vergi tahsilatı oranları ülkemizde düşüktür. Bu nedenle sık sık vergi affı adı altında alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır. Buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı, nedeni bilinmez bir şekilde vergi ödemesini zorlaştırmış ve uygulamayı da devam ettirmekte ısrar etmiştir.” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren 63 banka bulunduğunu belirten Demir, “Bu bankalardan 33’ü mevduat bankasıdır. 3 adet devlet mevduat bankası, 30 adet yerli ve yabancı sermayeli özel mevduat bankaları, 1 adet Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ait banka, 20 adet kalkınma ve yatırım bankası ve 9 adet katılım bankası şeklindedir.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan duyuru ile Türkiye’deki vergi mükelleflerinin vergi ödemelerinde sadece kamuya ait Banka / Katılım Bankaları ile sınırlı bir kısıtlamaya gidilmiştir. Hali hazırda bu uygulama devam etmektedir.” dedi.

Mevcut Uygulama Faydasız

Volkan Demir Vergi 2

Volkan Demir, “Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, T.C. Ziraat Bankası / Katılım A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilmektedir. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamamaktadır.” dedi.

Ocak 2020’den beri devam eden bu uygulama ile mali idarenin tahsilat oranında gözlemlenen herhangi bir artış olmadığını ifade eden Demir, “Hali hazırda mevcut bu uygulamadan kurumsal ve bireysel vergi mükellefler zorluk çekmekte, bankalar açısından parasal fayda sağlamamakta ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat oranında herhangi bir artış sağlamamaktadır.

Bu uygulamaya devam etmenin hiçbir taraf için fayda sağlamadığı açıktır. Uygulamadan vazgeçilmesi kurumsal ve bireysel vergi mükellefleri için ödeme araçları çeşitliği sağlayacağı gibi Bakanlığında tahsilat oranlarında mutlak suretle olumlu sonuç doğuracaktır.” diye konuştu.

Haber merkezi