Sam Altman, yapay zeka araçlarının iş piyasasında yarattığı etkileri vurguladı. 2023 ve 2024'te işten çıkarmalar gerçekleştiren şirketlerin birçoğu, yapay zeka araçlarının sağladığı verimlilikler sayesinde çalışan sayılarını azaltmayı planladıklarını belirtti. Bu durum, işgücü piyasasının değişme hızının toplum için bir uyum zorluğu yaratabileceğini gösteriyor.

Yapay Zekanın Hızlı Gelişimi ve Toplumsal Uyum

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın insanlık tarihindeki en hızlı teknolojik devrimi ateşleyeceğini belirtti. Altman, insanlığın bu hızlı değişime adapte olmak zorunda kalmasına henüz hazır olmadığına çekti. Bu durum, toplumun yapay zeka devrimine bu kadar çabuk uyum sağlamak zorunda kalmasının potansiyel olarak biraz korkutucu olduğunu gösteriyor.

Yapay Zeka ve Olası Riskler

Sam Altman, yapay zekanın gelişimiyle ilgili başka endişelerini de dile getirdi. Özellikle, OpenAI'nin ChatGPT üzerinde çalışırken gözden kaçırabileceği zor ve karmaşık sorunlardan endişe duyduğunu belirtti. Bu, yapay zeka teknolojisinin gelişimi sırasında karşılaşılabilecek potansiyel riskler ve zorluklar hakkında önemli bir uyarı niteliğinde.

Editör: Samet Varol