Yaşlılık sigortası nedir? Yaşlilik Sigortası şartları nelerdir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Yaşlılık Sigortası Nedir

Yaşlılık sigortası, sigortalı kişinin belirli bir yaşa ulaştığında kendisine yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayan bir sosyal sigorta türüdür. Bu yaşlılık aylığı, sigortalının çalışma gücünün azalması ve çalışma hayatının sona ermesi nedeniyle gelir kaybına uğramasını önlemek amacıyla bağlanır.

Yaşlılık sigortası, sigortalı kişinin prim ödemesine bağlı olarak sağlanır. Sigortalı, çalıştığı süre boyunca prim öder ve bu primler, diğer sigortalıların emeklilik aylığı alabilmesi için kullanılır.

Yaşlılık sigortasının amacı, sigortalının çalışma gücünün azalması ve çalışma hayatının sona ermesi nedeniyle gelir kaybına uğramasını önlemek ve sigortalının yaşlılık dönemindeki yaşamını güvence altına almaktır.

Yaşlılık sigortasından yararlanmak için sigortalı kişinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık haklarından yararlanabilmek
 • Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmek

Yaşlılık sigortasından yararlanmak için gerekli şartları yerine getiren sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunur. SGK, sigortalı kişinin başvurusunu inceleyerek yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanmayacağına karar verir.

Türkiye'de yaşlılık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. SGK, yaşlılık sigortasından yararlanacak sigortalılara, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, yaşlılık toptan ödemesi ve yaşlılık ikramiyesi gibi ödemeler yapmaktadır.

Yaşlılık Sigortası Şartları Nelerdir

Türkiye'de yaşlılık sigortasından yararlanmak için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak: Yaşlılık sigortasından yararlanabilmek için sigortalının 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık haklarından yararlanabilmek: Yaşlılık sigortasından yararlanabilmek için sigortalının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık haklarından yararlanabilmesi gerekir.
 • Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmek: Yaşlılık sigortasından yararlanabilmek için sigortalının sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Sigortalılık süresi şartı, sigortalının sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren geçen süredir. Prim ödeme gün sayısı şartı ise, sigortalının sigortalı olarak çalışırken ödemiş olduğu prim gün sayısıdır.

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı, sigortalının cinsiyetine, sigortalılık başlangıç tarihine ve sigortalılık statüsüne göre değişiklik göstermektedir.

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartları aşağıdaki gibidir:

 • Kadın sigortalılar için:
  • 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kadın sigortalılar için, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.
  • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadın sigortalılar için, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 20 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.
  • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadın sigortalılar için, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.
 • Erkek sigortalılar için:
  • 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan erkek sigortalılar için, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.
  • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan erkek sigortalılar için, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.
  • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkek sigortalılar için, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.

Özel şartlar

Yaşlılık sigortasından yararlanmak için aşağıdaki özel şartlar da yerine getirilmelidir:

 • Maluliyeti nedeniyle çalışma gücünün en az 2/3'ünü kaybedenler, yaşlılık sigortası şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (4/b sigortalıları), yaşlılık aylığına hak kazanmak için 9000 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.
 • Tarım işçileri (4/c sigortalıları), yaşlılık aylığına hak kazanmak için 10 yıldan beri sigortalı olmak ve 1200 prim ödeme gün sayısına sahip olmak gerekir.

Yaşlılık sigortasından yararlanmak için gerekli şartları yerine getiren sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunur. SGK, sigortalı kişinin başvurusunu inceleyerek yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanmayacağına karar verir.

Editör: Deniz İnal