Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek. Yeni müfredat modelinin 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı, müfredat hazırlık sürecinde uzun süren görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı ve toplantılar düzenlendiği belirtildi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve sistematik hale getirildi.

Yeni Müfredat Kademeli Uygulanacak

Meb Müfredat 2

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi. Her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde öğretmen bu toplantılara katıldı. Görüşlerine başvurulan diğer akademisyenler ve öğretmenlerle 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Bütüncül Bir Eğitim Modeli

Meb Müfredat 3

Yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlenirken içerikler sadeleştirildi. Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyusal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsenmesinin yanı sıra müfredatta disiplinler üstü ve disiplinler ötesi yaklaşımı destekleyen program dışı etkinlikler de yeni müfredatta yer aldı.

Türkçenin öğretimi ve öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer alırken matematik, fen bilimler ve sosyal bilimler için alan becerileri belirlendi.

Yeni müfredat ile ilk kez yeni bir öğrenci profili tanımı yaparak hedeflediği öğrenciyi "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlarken “Erdem-değer-eylem Modeli" ile adalet, saygı ve sorumluluk üst değerler olarak ele alındı.

 AA

MEB, öğrenciler için "Ara Tatil Etkinlik Kitabı" hazırladı MEB, öğrenciler için "Ara Tatil Etkinlik Kitabı" hazırladı