Adres kayıt sistemi (ADNKS) kapsamında, vatandaşların ikametgâhlarını sürekli yaşadıkları yerde göstermeleri gerekiyor. Ancak, muhtarlık seçimleri nedeniyle ikametgâhlarını köylere aldıranların tespiti yapılarak cezai işlem uygulanıyor.

İlçelerin hizmet noktasında en büyük gelir kaynağı, iller bankasından nüfusa göre gelen ödenek. Bu nedenle, ilçede gerçekleştirilen hizmetlerin devamlılığı için vatandaşların ikametgâhlarını sürekli yaşadıkları ilçede göstermeleri hayati önem taşıyor.

Yaklaşan Seçimler ve Cezai İşlemler

Yaklaşan yerel seçimler öncesi, muhtarlık seçimleri nedeniyle köylere taşınan ikametlerin tespiti yapılarak cezai işleme tabi tutulacak. Usulsüz ikametgâh beyanından dolayı ceza almamak ve ilçeye daha fazla hizmet getirilmesi için vatandaşların ikametgâhlarını yaşadıkları yerde bulundurmaları gerekiyor.

Ceza Miktarları

5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2023 yılında; adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 285 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 5 bin 958 TL cezai işlem uygulanacak.

MHP Yerel seçimlere hazırlanıyor MHP Yerel seçimlere hazırlanıyor