Yönetmelik Çıkarma Yetkisi:

Yönetmelik çıkarma yetkisi, kanunlarla belirlenir. Genel olarak, yönetmelik çıkarma yetkisi aşağıdaki makamlara aittir:

Bakanlar Kurulu: Bakanlar Kurulu, kanunların uygulanmasını düzenlemek için yönetmelik çıkarabilir.

Cumhurbaşkanı: Cumhurbaşkanı, kanunlarla kendisine verilen yetkiye dayanarak yönetmelik çıkarabilir.

Bağımsız İdari Otoriteler: Bağımsız idari otoriteler, kendi görev alanlarına ilişkin yönetmelik çıkarabilir.

Belediyeler: Belediyeler, kanunlar ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre kendi görev alanlarına ilişkin yönetmelik çıkarabilir.

Yönetmelik Çıkaramayan Makamlar:

Yargı organları, kanunların uygulanmasını düzenlemek için yönetmelik çıkaramaz. Yargı organları, kanunları yorumlamak ve uygulamakla yetkilidir.

Yönetmeliklerin Önemi:

Yönetmelikler, kanunların uygulanmasını detaylandırmak ve kamu düzenini sağlamak için önemlidir. Yönetmelikler, kanunlarda yer alan genel hükümleri somutlaştırır ve uygulamaya koyar.

TGRT'de 'Starbucks' krizi: Spiker ve yönetmen kovuldu TGRT'de 'Starbucks' krizi: Spiker ve yönetmen kovuldu

Editör: Zeynep Telci