Restoranlarda müşterilerden alınan yüzde 10'luk servis ücreti yasal mı? Yeme içme sektöründe sıkça karşılaşılan bu uygulamanın hukuki boyutları nedir? Restoranlar servis ücreti talep edebilir mi? Detayları haberimizde..

Yüzde 10 Servis Ücreti Yasal Mı

Tüketici Kanunu'nun 54. maddesi, satışa sunulan tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarının Türk Lirası cinsinden ve tüm vergiler dahil olarak tüketiciye bildirilmesi gerektiğini belirtir. Bu bildirim, işletmenin menüsünde, fiyat listesinde veya girişte müşteriye açık bir şekilde sunulmalıdır.

Müşterilerin onayı olmadan adisyona eklenen servis ücreti, kuver ücreti gibi ilave ücretler yasal değildir. Tüketiciler, bu tür ek ücretlerle karşılaştıklarında ödeme yapma zorunluluğunda değillerdir. İşletmelerin, sundukları hizmetler için ek bir ücret talep etmeleri durumunda, bu ücretin açıkça belirtilmesi ve müşterinin onayının alınması gerekir.

Tüketiciler, hizmet aldıkları yerlerde kendilerine önceden bildirilmeyen veya açıkça belirtilmeyen ek ücretlerin yasal olmadığını bilmeli ve bu konuda haklarını savunmalıdır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir ve yasal yollardan hak talep edilebilir.

Restoranlarda Servis Ücreti Alınabilir Mi

Restoranlarda servis ücreti alınıp alınamayacağı konusu yasal açıdan karmaşık bir durumdur. Mevcut durumu göz önünde bulundurduğumuzda, net bir yasal düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Bu, servis ücreti adı altında ek bir ücret talep edilmesi konusunda ne bir yasak ne de açık bir izin bulunduğu anlamına gelmektedir.

Ticaret Bakanlığı, bu konuda bir görüş bildirmiştir ve bu görüşe göre, servis ücreti alınabilmesi için menülerde bu ücretin açıkça belirtilmesi ve müşterinin onayının alınması gerektiği savunulmaktadır. Bakanlık, müşterinin bu ücret hakkında önceden bilgilendirilmesini ve onay vermesini şart koşmaktadır.

Tüketici hakları açısından bakıldığında, müşteriler servis ücreti ödemek zorunda değildir. Tüketiciler, ödeme yapmadan önce menüde veya işletmenin görünür bir yerinde servis ücreti bilgisinin yer alıp almadığını kontrol edebilirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır:

  1. Müşteri Onayı: Servis ücreti alınabilmesi için müşterinin önceden bilgilendirilmesi ve onay vermesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme, müşterinin ücretin varlığı hakkında farkındalığını sağlar ve onay süreci, müşterinin bu ücreti ödemeye gönüllü olduğunu gösterir.

  2. Menüde Belirtilmesi: Servis ücretinin menüde veya işletmenin görünür bir yerinde açıkça belirtilmesi zorunludur. Bu sayede, müşteri sipariş vermeden önce bu ücreti göz önünde bulundurabilir.

  3. Gönüllülük Esası: Servis ücreti gönüllülük esasına dayanmaktadır ve müşteri bu ücreti ödememe hakkına sahiptir. Bu, müşterinin hizmetten memnun kalmaması durumunda bu ücreti ödemeyi reddetme hakkını içerir.

  4. Haksız Talep: Müşterinin bilgisi veya onayı olmadan servis ücreti talep edilmesi yasalara aykırıdır. Bu tür talepler haksız olarak nitelendirilir ve müşteri bu durumda bu ücreti ödemek zorunda değildir.

Editör: Deniz İnal