1 günde en fazla kaç saat fazla mesai yapılabilir? Günde 11 saatten fazla çalışma cezası nedir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

1 Günde En Fazla Kaç Saat Fazla Mesai Yapılabilir

Türkiye'de, İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir. Haftalık çalışma süresi ise en fazla 45 saattir. Bu nedenle, günlük fazla mesai süresi en fazla 11 saatin üzerinde, yani 3 saat olabilir.

Ancak, olağanüstü durumlarda, günlük fazla mesai süresi 7,5 saate kadar çıkarılabilir. Olağanüstü durumlar, işveren tarafından yazılı olarak işçilere duyurulur.

Örneğin, bir çalışanın günlük çalışma süresi 8 saat ise, bu çalışan en fazla 11 saat çalışabilir. Bu durumda, 3 saat fazla mesai yapmış olur.

Bir diğer örnekte, bir çalışanın günlük çalışma süresi 10 saat ise, bu çalışan en fazla 17,5 saat çalışabilir. Bu durumda, 7,5 saat fazla mesai yapmış olur.

Günde 11 Saatten Fazla Çalışma Cezası Nedir

Türkiye'de, İş Kanunu'na göre, günlük çalışma süresi 11 saati aşan çalışmalar yasaktır. Bu çalışmalar, "yasak çalışma" olarak adlandırılır. Yasak çalışma, işçiye haklı fesih hakkı verir. Yani, işçi, işverene ihtar çekmeden iş sözleşmesini feshedebilir.

İşveren, işçiyi yasak çalışma yapmaya zorlarsa, idari para cezası ile cezalandırılır. İdari para cezasının miktarı, işçinin çalışma süresine ve işverenin kusuru derecesine göre değişir.

İşverenin, işçiyi yasak çalışma yapmaya zorlaması, işçinin sağlığı ve güvenliği açısından da tehlikelidir. Bu nedenle, işverenler, bu konuda dikkatli olmalıdır.

İşçiler, günlük çalışma süresinin 11 saati aştığını düşünüyorlarsa, işverene ihtar çekmeli ve fazla çalışma ücretlerini talep etmelidirler. İşveren, ihtara rağmen fazla çalışma ücretlerini ödemezse, işçiler, iş mahkemesine başvurabilir.

Editör: Deniz İnal