1 Mayıs Herkesin kendi ülkesinde adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçimizin hakkının yenilmediği ve yarınlara umut dolu baktığı,emek harcadığı günün kutlandığı gündür.

Yorulmak bilmeyen çabalarınız ve işinize olan bağlılığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederiz

Kardeşlerim: Çalışmanın da belli başlı kuralları vardır. Bu kurallara helal ve haram noktasında sizlerle birlikte bir göz atmaya çalışalım.

*

Helal:Dinen izin verilmiş, hakkında şer'î bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dinî-hukukî hükmünü;

*

Haram: Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasaklanan ve yapılması durumunda da uhrevi cezayı gerektiren fiilleri ifade eder.

Allah’a iman etmiş Müslüman bir kimsenin en başta yapması gereken vazifelerinden birisi, Cenab-ı Hakk’ın rızası istikametinde helal sınırlar içinde yaşamak ve rızkını helalinden kazanmaktır. Allah Teala bizi imtihan etmek için bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılmıştır.

Haramla iş görmek,haksız tartıda hile yapmak,emeksiz kazanç, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmak hırsızlık karaborsacılık kazanımlardır

Yüce Rabbimiz emir ve yasağını da sırf bizim iyiliğimiz,dünya ve ahiret mutluluğumuz için koymuştur.

Dinen kazanımların,helal olması oldukça önemlidir.

Kazanımların helal olması için alın terinin olması, birde Allah'ın izin verdiği işlerde çalışmak, helal olan şeylerin ticaretini yapmak, alım satımı haram olan haram olan şeylerden (içki,eroin, esrar,kokain) gibi insanları bağımlı ve

şerhoş eden şeylerin hepsini kapsar.

İslâmın emri kişinin uygun işlerle hemhal olmak gerekirken yaptığı işlerdede asla hile hurdaya yer vermemesi,hırsızlığa yolsuzluğa Haksız kazanca tevessül etmemesi gerekmektedir.

 İslâm’ın haram kıldığı yasak ettiği işlerden ve yerlerden kazanılan paranın artısı ve eksisi tartışma konusu yapılmadan bunu kabul edilmesi gerekir.Helal yollardan ve  işlerden kazanılan para ise helal olarak nitelendirilir ve helal kazanç dinimizce ibadettir.

İslam dini, tembelliğe, sorumsuzluğa ve çalışmadan kazanmaya,alın teri olmadan kazanca izin vermez. Her insanın alın teri dökerek, el emeğiyle, göz nuruyla çalışarak kazanmasını ister. Resûl-i Ekrem’in,"Hiç kimse elininemeginden daha hayırlı bir şey yememiştir.(Buhârî,büyü 15)        

buyurarak alınteri helal kazanç’ın önemine vurgu yapmıştır.İslam dini, bizi her zaman Allah’ın helal ve temiz nimetlerine davet eder. Haram ve kötü şeylerden kaçınmamızı emreder.Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. "Allahın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının (Maide 5/88) Mümin, Rabbine gönülden bağlıdır. O’nun emirlerine uyar. Yasaklarından uzak durur. Kazancını meşru yollardan temin eder.Haram yollardan kazanılan her türlü kazanca başvurmazlar.

Maalesef günümüzde kısa yoldan para kazanmak ve emek hırsızlığı yapmak,tartıda hileye baş vurmak başarıymış gibi gösterilmektedir. Hâlbu ki! Kul ve kamu hakkına riayet etmeden,her türlü emeğin çalınması başkalarının binbir emekle sahibi olduğu mahsûlünü çalmak ve kamu malını zarara uğratmak,usûlsüz ihaleler akarak kazandığını sanmak aslında kaybetmektir.Aldatarak, hile ile insanları kandırıp haksız kazanç elde etmek inancımızla asla bağdaşmaz. Allah Resûlü (sas) şöyle buyurmuştur: “Bizi aldatan, bizden değildir.

Mümine düşen, alın teriyle yetinmek, rızkını helal yoldan temin etmek için çalışıp çabalamaktır.Eğer bir kişi

Devlet’te olsun veya özelde olsun

çalışıyorsa oranın şartları esasına uyarak verimli çalışması gerekir.

Kişi biranda iki yerde çalışması uygun olmaz,çalıştığı ister kurum olsun, isterse özel olsun mesai saatleri içinde başka işten kazanç sağlaması islâma göre haramdır. Bir de yapacaklar işleri aksatmaları, mesa-i mefhumlar içerisinde, işe gelmemek, işi yavaşlatmak, çalıştığı kurumun zarara uğratmak gibi kötü emeller peşinde olmamalıdır. çünkü alım ve emekleri kutsaldır, hiçbir şeye benzemez. Çocuklarının ve ailelerinin rızkı, giyimi kuşam mı, okul kıyafeti kalemi defteri, kendi giyeceği ve hanımının örtüsü, ayağına giydiği çorap hep bu sayede sahip olunmaktadır.

İşine hile hurda karıştırmadan çalışmalıdır. işini her şeyden önde bilmeli ve ona göre emek sarf etmelidir.1 Mayıs günü işçilerin başarılarını ve topluma yaptıkları katkıları kutluyoruz. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Alın terininkarşılığında hak aramak, haykırmak, elbetteki her çalışan işçi ve emekçinin hakkı olsa gerek.!

Aydınlık,huzur ve mutluluk, aynı zamanda eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin sizlerin olması umuduyla,1 Mayıs işçi ve Emekçi kardeşlerimin bu özel dayanışma günne canı gönülden kutluyorum .

Araştırmacı yazar Hüseyin Deniz