“Dışarıya Bağlı Oligarşik Sermaye Sınıfının “ Kadın ve İşçi Cinayetleri konusunda sessiz kalması, tebessüm etmesi; onun güdümündeki otokratik siyasi iktidarı da etkilemiştir.  Sermaye sınıfı bu cinayetlerde kendi iktidarıyla beraber en büyük sorumlulardan biridir. Yazık ki ne yazık!..

Marksçı  “Kadın Hakları Savunucularından Michele Barett” ailenin, Sermaye Düzeni tarafından biçimlendiğini savunmuştur. Marksçı Kadın Hakları Savunucularına göre; kadınların özgürleşmesinin ancak, Sermayenin ve Baskıcı Sınıf İlişkilerinin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebileceği savunulmuştur…

Konuyu herzaman yaptığımız gibi sorulu yanıtlı olarak, KCDP’den yani Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformundan bize ulaşan verileri sizlerle paylaşarak bu cinayetleri aktarmaya çalışalım…

*2024’ün ilk 6 Ayında, Alınan Tüm Tedbir Kararlarına Karşı Ülkemizde kaç Kadın Öldürülmüştür?

Maalesef 16 kadın aldırdığı yasal tedbir kararına rağmen öldürülmüştür…

*2024 İlk 6 Ayında Kadınlarımız Kimler Tarafından Öldürülmüştür?

2024 yılının ilk 6 ayında öldürülen toplam 205 kadının 86’sı evli olduğu erkek, 22’si birlikte olduğu erkek, 20’si eskiden evli olduğu erkek, 19’u babası, 15’i tanıdığı biri, 11’i eskiden birlikte olduğu erkek, 10’u akrabası, 9’u oğlu, 4’ü tanımadığı biri, 3’ü kardeşi tarafından öldürülmüştür. 6 kadının failinin yakınlığı tespit edilememiştir...

*Kadınlarımız Nerede Öldürülmüştür?

Kadınlar en çok evlerinde öldürülmüştür. Kadınların 117’si evinde, 46’sı sokakta, 7’si arabada, 5’i ıssız yerde, 4’ü işyerinde, 4’ü kamusal alanda, 3’ü otelde, 3’ü arazide, 2’si eğlence mekanın da, 2’si bunların dışındaki bir yerde öldürülmüştür. 12 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir…

*Kadınlarımız Ne İle Öldürülmüştür?

Kadınlarımız en çok ateşli silah ile Öldürülmüştür. Bu  6 ayda öldürülen kadınların 120’si ateşli silahlarla, 64’ü kesici aletle, 11’i boğularak, 2’si yakılarak, 1’i yüksekten atılarak öldürülmüş olup, geride kalan kadınların öldürülme şekli  tespit edilememiştir…

*Hangi Bahane İle Öldürüldüğü Tespit Edilemeyen

Kadın Sayısı İle Bahaneleri Bilinerek Öldürülen Kadın Sayısı ve Bahane Biçimlerine Dair Ne Söylenebilir?

114 kadının hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilememiştir. Daha önce belirttiğimiz gibi 2024 yılının ilk 6 ayında 205 kadın cinayeti işlenmiş, 117 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 205 kadından 65’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemeleri bahanesi ile, 12’si ekonomik bahanelerle, 1’i nefret bahanesi ile, 13’ü diğer bahanelerle Öldürülmüştür. 114’ünün ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilememiştir…

*Kadınlarımız Bu İlk 6 Ayda Kimler Tarafından Öldürülmüştür?

2024 yılının 6 ayında öldürülen 205 kadının 86’sı evli olduğu erkek, 22’si birlikte olduğu erkek, 20’si eskiden evli olduğu erkek, 19’u babası, 15’i tanıdığı biri, 11’i eskiden birlikte olduğu erkek, 10’u akrabası, 9’u oğlu, 4’ü tanımadığı biri, 3’ü kardeşi tarafından öldürülmüştür. Geriye kalan kadınların failinin yakınlığı tespit edilememiştir…

*Kız Çocukları Cinayetleri Hakkında Veriler Var Mı?

Evet var. Bu sene 14 kız çocuğu Öldürülmüştür. Öldürülen 14 kız çocuğunun 9’u anneleriyle birlikte öldürülmüş olup, 2024’ün ilk yarısında gerçekleşen şüpheli ölümlerin %12’si yüksekten düşme sonucu gerçekleşmiştir. Bunun yanında şüpheli ölümlerde kadınların %64’ünün bedenleri evlerde bulunurken, %12’sinin su kenarında, %9’unun ise ıssız yerde bulunmuştur. 2024’ün ilk 6 ayındaki şüpheli kadın ölümlerinde kadınların %12’si ateşli silahla vurulmuş olarak bulunduğu rapor edilmiştir…

*Son söz Olarak Kadın Katliamları Konusunda Neler Söyleyebiliriz?

Ülkemizde bitmeyen Kadın ve işçi Katliamları; Yoksul Halka, Emeklilere, Çocuğa, Hekime, Öğretmene ve Ezilen Gruplara yapılan şiddet sınıfsal olup,  ÇOK CİDDİ BİR TOPLUM SAĞLIĞI SORUNUDUR. ÇÖZÜMÜ SİYASİDİR…

HER ANNENİN BİR TANESİNİ HOR GÖRMEYİP, KIYMASINLAR…

Sözlerimi güzel bir Edirne kına türküsü ile bitireyim.

Türküyü derleyen Ümit Kaftancıoğlu hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Işıklar yoldaşı olsun…

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar,

Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler

Annesinin Bir Tanesini Hor Görmesinler…

Sevgilerimle…

Dr. Mustafa Torun