TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş, “Çağdaş vergilemenin asla kabul etmediği, bir bakıma çağdışı, eskimiş bir başka vergileme tekniği bugün tekrar gündeme geldi.” Dedi.

Yeniden sisteme sokulmamalı

Gündeme alınan Asgari Kurumlar Vergisi ve Asgari Gelir Vergisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahadır Baş, “Bu vergi aslında götürü vergi veya hayat standardı gibi başka isimlerle de vergi sistemimizin tarihinde mevcuttu. Tarih tekerrürden ibaret derken çağdışı vergileme tekniklerinin yeniden sisteme sokulması anlamına gelmemelidir.” Diye konuştu.

Asgari vergi doğru bir uygulama değil

Baş, “Asgari kurumlar ve gelir vergisi ile şirketler, ticari kazanç elde edenler, serbest meslek faaliyetini gerçekleştiren mali müşavir, avukat gibi mükellefler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun göreceği miktarlarda asgari vergi ödemek zorunda kalacaklar.  Ancak ödemek zorunda kalacaklar vergi elde ettikleri gelirlere göre değil tamamen idarenin takdirine göre şekillenecek.

Örneğin, İstanbul'da faaliyet gösteren bir avukatın gelirleri yıllık 900.000 TL iken giderleri 800.000 TL ise safi geliri olan 100.000 TL üzerinden değil cirosu 900.000 TL üzerinden bir götürü asgari-hayat standardı nitelikli bir vergi ödeyecektir. Bu nedenle Asgari Vergi, düzenlemesi doğru bir vergileme şekli değildir.” Diye konuştu.

Kısaca bu vergi adaletsiz

Asgari Vergileme şeklinin kolay vergicilik olduğunun da altını çizen Baş, “Asgari Vergileme Mali Müşavirleri önemsizleştiren, hazırlanan beyannameleri, tutulan defterleri dikkate almayan bir düzenlemedir. Kısaca adaletsiz bir vergilemedir.” İfadelerine yer verdi. Soner ÖZDEMİR

Editör: Soner Özdemir