“Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm;

Bismillahirrahmanirrahîm":

“Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınır;

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile (başlarım)...”

İSTİÂZE  ve BESMELE’NİN ANLAMI

İSTİÂZE yâni EÛZÜ; Şeytanın şerri ve saptırmalarından, dolayısıyla işlerin kötü başlayıp kötü netîcelenmesinden Allâh Teâlaya sığınmak, BESMELE ise Allah Teâla’nın adı ile başlamak, işin başında, işin hayırla ve sevapla bitirilmesi noktasında yardımını talep ve bir nevî duâ mesâbesinde olmak üzere Allah’ı anmak, O’nun ismi ile başlamaktır.

BESMELE ÂYETTİR

 “Besmele çekmek” tâbiri ise bir işe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim” sözünü söylemek anlamına gelmektedir.

Kuran'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml Suresi’nin 30. ayetinde de geçmektedir.

HEM DE FÂTİHA'NIN İLKİ

Bâzı görüşlere göre Fâtiha Suresi’nin ilk âyetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta bâzen de "Bismillah" (Allah’ın adıyla) şeklinde kısaltma olarak kullanılır.

NİYET HAYIR, ÂKIBET HAYIR

İyi niyetle başlanan, hayırlı her işe besmele ile başlamalıdır. Biz de öyle yaptık çok şükür. Çünkü biz burada bugün çok iyi niyetlerle, sizler, bizler hepimiz için hayırlı olacağına inandığımız bir işe başlıyoruz.

GÖNÜL BERÂBERLİĞİ

Bundan böyle yazılarımızla sizlere, gönül ve idrâkinize konuk olacağız. Kendimize, çevremize, Ordumuza, yurdumuza, dünyâmıza, âhiretimize dâir husûsları paylaşacağız.

BİSMİLLÂH, SELÂM, TEŞEKKÜR

Besmelemizi çektik. Niyet hayır, âkıbet hayır inşâllâh. Bu buluşmamız hayırlı olsun. Burada sizlerle buluşmamıza vesîle olan ve imkân tanıyan herkese teşekkür ediyorum.

ES'SELÂMÜ ALEYKÜM, MERHABÂ

Değerli Ordu Yorum okuyucuları. Besmele dedik te, bu çok önemli bir şeydir. Bâzen unutuluyorsa çok büyük bir ihmâle imza atılıyor demektir. Nitekim, bakınız Ebû Hüreyre’nin -radıyallahu anh- naklettiğine göre, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz SAV ne buyuruyorlar:

NASIL BAŞLARSA ÖYLE GİDER

“Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.” (İbn Hanbel, II, 360.)

Müslüman besmele çekmekle, “Kendi adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allah Teâlâ adına, O’nun rızasını kazanmak umuduyla ve O’nun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum.” demiş olur.

HEM RAHMET, HEM MERHAMET

Diğer yandan besmele için Yüce Allah’ın doksan dokuz ismi içinden özellikle “Rahmân” ve “Rahîm” isimlerinin seçilmiş olması son derece anlamlıdır. Besmele çeken bir mümin, Allah Teâlâ’nın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle, bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edineceğini ilân etmiş olur.

HANGİ İŞ OLURSA; HEPSİ!

Aklınıza hangi iş gelirse, özellikle yemede-içmede besmele unutulmamalıdır. Bununla ilgili uyarıcı hadisler çoktur.

Besmele öylesine mühimdir ki, bir bakıma hayâtın hayır anahtarıdır. Onsuz hayır kapıları açılmaz, hayır çarşısına girilmez; gerek dünyâ gerekse âhirette bereket bulmak hayâl olur.

Nitekim Rasûl-i Ekrem (SAV) Efendimiz yine bir başka Hadîs-i Şerîf'te;

YÜKÜ YOK, MÂLİYETİ YOK

"Meşrû işlerin hangisi olursa olsun besmele-i şerîfe ile başlanmazsa hayrına ve tamamına nâil olunamaz, bereketsiz kalır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 6284)

Sözün özü; müslüman dilinde Besmele olan insandır. Bunun bir yükü yok. Mâliyeti yok. Ama neticesi mutluluk olarak peşin. Âhireti de muhakkak.

ES'SELÂMÜ KABLEL KELÂM!

Yine aynı şekilde; dilden düşürmememiz, ihmâl etmememiz gereken, müslüman toplumların bâriz vasıflarından biri olan bir önemli husus da SELAM'dır. Hattâ selâm kelâmdan öncedir. Zîrâ o da sosyâl hayâtımızın, cemiyet yaşantımızın hayır ve muhabbet kapısıdır.

SEVGİ HAZÎNESİ

Selâm, muhabbetin manevi yakıtıdır, âdetâ bir sevgi hazînesi, mutluluk üretim müessesesidir.

Selâm, başlı başına, sanki bütün güzel temennîleri mezceden en özlü bir duâdır.

TEBESSÜMLE KARDEŞ

Selâm, ayrılmaz parçası, öz kardeşi Tebessüm ile berâber bizleri elbirliğiyle cennetin kapısına götürür, amel defterimize sevap yazdırırlar.

DUÂ, HUZUR, BEREKET

Selam aracıyla birbirimiz hakkındaki sağlık, huzur, rahmet ve bereket dileklerimiz arttıkça sevabımız da artıyor. Selim bir kâlple, içten, duyarak verilen selam, kâlbe inşirah verir, sâhibini dini hayâtı şevkle yaşamaya yöneltir.

EFENDİMİZ (SAV)İN SELÂM HASSÂSİYETİ

Sevgili Peygamberimiz zaman zaman Medine çarşısına gider, esnafa selam verir, doğru tacirin cenette nebilerle, sıddiklerle, şehitlerle, salihlerle beraber olcağını müjdeler, münkerden (dinen - aklen çirkin olan şeylerden) sakındırırdı.

MEDÎNE ŞEHRİ, SELÂM ÇARŞISI

Birçok sahabi bu konuda Peygamberimizi takip ederdi... Kurra’dan Hz. Ubey b. Ka’b’ın oğlu Tufeyl (ra.), Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’ın Peygamber Efendimizin vefatından sonra sık sık Medine  çarşısına girdiğini, baştan sona esnafa selâm verip hayırlı işler dilediğini söylüyor.

EN CİMRİ KİŞİ!

Sevgili Peygamberimizin “En cimri kişi, selam vermekten uzak durandır” hadisini görünce, İslâmın, barış, esenlik, muhabbet ifâde eden, Allâh’ın 99 isminden biri olan ve Kur'an'da DÂRÜS'SELÂM (Cennet Yurdu) olarak nitelenen sonsuz mutluluğun adı olan,  cennetliklerden olmamız için duâ niteliği taşıyan ve de hep bu husûsu hatırlatan gerek kişi ve gerekse muhatapları için yalnızca mutluluk vesîlesi olan selâmının ne derece önemli olduğunu anlıyoruz.

HRPİNİZE SELÂM OLSUN

Selâmı da aslâ ihmâl etmeyelim inşâllâh.

Aziz Dostlar, Muhterem Arkadaşlar, Saygıdeğer Kardeşler; hepinize selam olsun...

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi her daim üzerinize, üzerimize olsun; haftalık bayramımız cumâlarımız da mübârek olsun. Rabbimiz bizleri onun feyz ve bereketini kaçırmayanlardan eylesin!.. Âmîn...

HAYÂT, EN BÜYÜK MEKTEP!

Biz öğretmenlikten gelmeyiz. Şu an emekliyiz. Görev yaptığımız sürece daha ilk derslerden îtibâren BESMELE ve SELÂM üzerinde çok durur, bu şuuru vermeye çalışırdık. Hayat ta bir mekteptir. Çalıştığımız işler ve müesseseler de.

HEM ANAHTAR, HEM ŞİFRE

Onun için hayat boyu BESMELE ve SELÂM bizim âdetâ 1.si kişisel, 2.si toplumsal parolamız olacak, olmalı. Bunlar bir nevî her iki dünyâda da mutluluğun şifreleri. Bunları ihmâl etmemekten öte özellikle ve gönülden yerine getirmeye çalışalım.

HERŞEY, DAHA GÜZEL OLACAK

Göreceksiniz her şey çok daha güzel olacak.

Hayâtın gâyesi de bu değil mi? Ve burada bulunuş sebebimiz de bu. Rabbimiz birlikteliğimizi hayırlara vesîle kılsın.

ORDU YORUM; BAŞLI-YORUM

Ordu Yorum âilesi ve okuyucularıyla buluşmamız tekrar hayırlı olsun.

Bu duygu, düşünce ve cumâlarımızı tebriklerle berâber, hayırlısıyla tekrar tekrar görüşmek, çok güzel, nezih konular paylaşmak, netîcede faydalı olmak dileğiyle cümleye sevgiler-saygılar, Allâh'a emânet olunuz. Kalın sağlıcakla wes'selâm...