Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Ordu Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "23. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" Kongresi, Ordu'da başladı. Kongrenin açılışına, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Gürol Özcüre, konfederasyona bağlı sendikaların yöneticileri, temsilcileri, uzmanları ve üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını Türk-İş adına yapan Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, günümüzün en önemli konularından birinin dijital çağda yeni iş tanımı olduğunu vurguladı. Alemdar, Sanayi 4.0, dijitalleşme, yapay zeka gibi kavramların çalışma hayatını derinden etkilediğini belirterek, sendikaların ve üniversitelerin işbirliği yaparak çalışanları bu değişime hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

Kongre 1Alemdar'ın konuşmasında öne çıkan bir diğer nokta da sendikacılığın öneminin vurgulanmasıydı.  Alemdar, "Sendikacılığın üniversitelerde hatta ortaokullarda bile ders olarak okutulması çağrısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sizleri emekle, emek örgütüyle buluşturmak, insandan, emekten yana bir anlayışı öğrencilerinize benimsetmenizi sağlamaktır. Biz uzun yıllardır, üniversitelerimizin yalnızca Çalışma Ekonomisi bölümlerinde değil, diğer tüm bölümlerinde de Sendikacılığın bir ders olarak okutulmasını savunuyoruz. Hatta bununla da yetinmeyerek, Orta öğrenimden itibaren müfredata da Sendikaların işlevinin, sendikalı olma hakkının öğretildiği konular olmasını istiyoruz.  Çünkü, geleceğin iş insanları, şirket yöneticileri, şirket sahipleri ya da çalışanları olacak tüm gençlerimizin sendikal kültüre hakim, sendikal haklara saygılı olmalarının şart olduğunu sendikal hakların farkında olmaları, bu hakların vazgeçilmez olduğunu bilmeleri gerekiyor.”

Kongrenin açılışında söz alan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Gürol Özcüre ise sendikaların bilimsel çalışmalara verdiği önemi vurgulayarak, geleceğin meslek tanımları konusunda işbirliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

OTSO'nun Bilgilendirme Toplantısında Hukuk Uzmanları Bir Araya Geliyor OTSO'nun Bilgilendirme Toplantısında Hukuk Uzmanları Bir Araya Geliyor

Editör: Atakan Öztürk