Ünlü Cenge Giderken şiirinin şairi kimdir? Cenge Giderken şiiri hangi şair tarafından yazılmıştır? Detayları haberimizde..

Cenge Giderken Şiirini Hangi Şair Yazmıştır

"Cenge Giderken" şiiri, Mehmet Emin Yurdakul'un en ünlü şiirlerinden biridir. Şiir, 1897-1898 Türk-Yunan Savaşı sırasında yazılmıştır. Şiir, Türk milletinin vatan sevgisini ve savaşma azmini anlatır.

Şiirin ilk dörtlüğünde şair, Türk milletinin büyüklüğünü ve gücünü vurgular. Türk milletini, "Anadolu'nun bağrından kopan", "Göktürk'ün torunu", "Oğuz'un oğlu" olarak tanımlar. Bu benzetmeler, Türk milletinin köklü tarihine ve güçlü geleneklerine işaret eder.

Şiirin ikinci dörtlüğünde ise şair, Türk milletinin vatan sevgisini anlatır. Vatanı, "Tanrı evi", "Ecdad ocağı", "Yurdum" olarak tanımlar. Bu benzetmeler, Türk milletinin vatan sevgisinin derinliğini ve kutsallığını vurgular.

Şiirin üçüncü dörtlüğünde ise şair, Türk milletinin savaşma azmini anlatır. Türk milletini, "Yiğit", "Cesur", "Arslan" olarak tanımlar. Bu benzetmeler, Türk milletinin savaşma azminin gücünü ve kararlılığını vurgular.

Şiirin dördüncü dörtlüğünde ise şair, Türk milletinin zafere ulaşacağına olan inancını dile getirir. Türk milletini, "Zafer türküsü okuyan", "Yiğit ordu" olarak tanımlar. Bu benzetmeler, Türk milletinin zafere olan inancının ve kararlılığının büyüklüğünü vurgular.

Şiir, Türk milletinin vatan sevgisini ve savaşma azmini anlatan önemli bir eserdir. Şiir, Türk milletinin ruhunu yansıtan ve Türk milletinin gücünü gösteren bir eserdir.

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir

Elbette. İşte Mehmet Emin Yurdakul hakkında özgün bir metin:

Mehmet Emin Yurdakul, 1869-1944 yılları arasında yaşamış, Türk edebiyatında Milli Edebiyat akımının öncülerinden biri olan şairdir.

Yurdakul, İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini mahalle mektebinde tamamladı. Daha sonra Fatih Askeri Rüştiyesi'nde ve ardından Harbiye Mektebi'nde öğrenim gördü. Harbiye'den mezun olduktan sonra ordudaki görevini sürdürdü.

Yurdakul, 1898'de "Türkçe Şiirler" adlı şiir kitabını yayınladı. Bu kitap, Türk edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yurdakul, bu kitapta sade bir dil ve hece ölçüsü kullanarak, Türk milletinin tarihini, kültürünü ve değerlerini anlatan şiirler yazdı.

Yurdakul, şiirleri ile Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Şiirleri, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadeleye davet niteliğindeydi.

Yurdakul, şiirlerinde kullandığı sade dil ve hece ölçüsü ile Türk halk edebiyatından esinlendi. Bu nedenle, Yurdakul'un şiirleri, halk tarafından kolaylıkla anlaşılabiliyordu.

Yurdakul'un en ünlü eserleri şunlardır:

  • Türkçe Şiirler (1898)
  • Vatan Şairi (1914)
  • Asım (1924)
  • Milletimin Destanı (1928)
  • Anadolu'dan Sesler (1933)

Yurdakul, "Türk Şairi", "Millî Şair" olarak anılır.

Cenge Giderken Şiiri

Tanrım şahit, duracağım sözümde; Milletimin sevgileri özümde; Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

Ak gömlekle gözyaşımı silerim; Kara taşla bıçağımı bilerim; Vatan için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.

Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur; Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim.