Dolaylı sera gazı emisyonları, çoğu insanın farkında olmadığı ancak iklim değişikliği üzerinde önemli etkileri olan bir konudur. Peki, Dolaylı sera gazı emisyonu nedir? İşte detaylar...

Dolaylı sera gazı emisyonu nedir?

Dolaylı sera gazı emisyonu, bir kuruluşun veya bireyin faaliyetlerinin doğrudan neden olmadığı, ancak dolaylı olaraksera gazı salınımına yol açtığı emisyonlardır.

Basitçe söylemek gerekirse, siz bir faaliyeti gerçekleştirmiyorsunuz, fakat bu faaliyet sizin adınıza başka bir yerde gerçekleşiyor ve bu da sera gazı emisyonuna neden oluyor.

Dolaylı sera gazı emisyonlarına bazı örnekler:

 • Satın aldığınız elektrik: Elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar.
 • Isınma ve soğutma için kullandığınız enerji: Bu enerjinin üretimi sırasında salınan emisyonlar.
 • Uçak bileti satın almak: Uçuşlar sırasında salınan emisyonlar.
 • Ürün satın almak: Ürünün üretimi, taşınması ve kullanımı sırasında salınan emisyonlar.
 • Et tüketmek: Hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonları.

Dolaylı sera gazı emisyonları üç kategoriye ayrılabilir:

 • Kategori 1: Bir kuruluşun kontrol ettiği kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar. Örneğin, bir şirketin kendi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar.
 • Kategori 2: Bir kuruluşun satın aldığı enerjiden kaynaklanan emisyonlar. Örneğin, bir şirketin satın aldığı elektrikten kaynaklanan emisyonlar.
 • Kategori 3: Bir kuruluşun tedarik zinciri ve diğer dolaylı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar. Örneğin, bir şirketin satın aldığı ürünlerin üretiminden kaynaklanan emisyonlar.

Dolaylı sera gazı emisyonlarını ölçmek ve azaltmak, bir kuruluşun veya bireyin karbon ayak izini azaltması için önemlidir.

Dolaylı sera gazı emisyonlarını azaltmanın bazı yolları:

 • Daha az enerji kullanmak: Enerji tasarruflu cihazlar kullanmak, binaları daha iyi yalıtmak ve daha az araba kullanmak gibi.
 • Yenilenebilir enerji kullanmak: Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik satın almak.
 • Daha az et tüketmek: Bitki bazlı protein kaynaklarına yönelmek.
 • Daha az şey satın almak: Daha az ürün satın almak ve daha uzun ömürlü ürünler seçmek.
 • Sürdürülebilir tedarikçilerle çalışmak: Çevresel açıdan bilinçli tedarikçilerle ortaklık kurmak.

Dolaylı sera gazı olarak adlandırılan kirleticiler nedir?

Dolaylı sera gazı olarak adlandırılan kirleticiler, sera gazı emisyonlarına yol açan ancak doğrudan atmosfere salınmayan maddelerdir. Bu kirleticiler, bir dizi karmaşık kimyasal reaksiyon ve süreç yoluyla sera gazı emisyonlarına katkıda bulunur.

Dolaylı sera gazlarının bazı önemli örnekleri şunlardır:

 • Azot oksitler (NOx): Gübreleme, enerji üretimi ve ulaşım gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanır. Atmosferde,ozon tabakasını parçalayan ve metan gibi diğer sera gazlarının üretimini artıran kimyasal reaksiyonlara girerler.
 • Metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC): Boya, çözücü ve benzin gibi ürünlerde bulunur. Atmosferde,ozon ve diğer sera gazları üreten kimyasal reaksiyonlara girerler.
 • Karbon monoksit (CO): Eksik yanma ve orman yangınları gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanır. Atmosferde,metan gibi diğer sera gazlarının üretimini artıran kimyasal reaksiyonlara girer.
 • Kükürtdioksit (SO2): Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanır. Atmosferde, aerosoller oluşturan ve güneş ışığının yansımasını engelleyen kimyasal reaksiyonlara girer. Bu da, Dünya'nın ısınmasına neden olur.

Dolaylı sera gazları sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturur ve iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunur. Bu emisyonları azaltmak için, bu kirleticilerin kaynaklarını ele almak önemlidir.

Dolaylı sera gazı emisyonlarını azaltmanın bazı yolları şunlardır:

 • Daha temiz enerji kaynaklarına geçiş: Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara göre daha az sera gazı emisyonu üretir.
 • Enerji verimliliğini artırmak: Binaların ve cihazların daha az enerji kullanmasını sağlayarak enerji israfını azaltabiliriz.
 • Ulaşım sistemlerini geliştirmek: Toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi daha az kirletici ulaşım seçeneklerini teşvik ederek araba kullanımını azaltabiliriz.
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek: Gübreleme ve toprak yönetimi gibi tarım uygulamalarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltabiliriz.
 • Ormanları korumak: Ormanlar, atmosferdeki karbondioksiti emerek sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.

Editör: Kerim Gültaş