Çince, dünyanın en yaygın konuşulan dillerinden biri olmasına rağmen, anadili olmayanlar için öğrenmesi oldukça zordur. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

 • Çince, tonlu bir dildir. Bu, her harfin birden fazla farklı telaffuzu olduğu anlamına gelir. Örneğin, "ma" kelimesinin dört farklı anlamı vardır: anne, at, ot ve ayıplamak. Bu, Çinceyi konuşan birinin tonlamaları doğru bir şekilde telaffuz etmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Çince, ideogramik bir yazı sistemine sahiptir. Bu, her harfin bir anlamı veya kavramını temsil ettiği anlamına gelir. Örneğin, "su" kelimesini temsil eden karakter, bir damla suyu andırır. Bu, Çinceyi öğrenmenin görsel hafızaya da bağlı olduğu anlamına gelir.
 • Çince, dilbilgisi açısından da karmaşıktır. Örneğin, Çincede fiiller cümlenin sonunda gelir. Bu, anadili olmayanlar için alışkın olmadıkları bir durumdur.

Dünyanın en zor dilleri sıralaması, farklı dilbilimciler tarafından farklı şekillerde yapılır. Ancak, genel olarak en zor dillerin başında şunlar gelir:

 • Çince
 • Arapça
 • Japonca
 • Korece
 • Macarca
 • Fince
 • İzlandaca
 • Lehçe

Bu dillerin her biri, kendine özgü zorlukları vardır. Örneğin, Arapça, tonlama ve ses perdesi açısından zordur. Japonca ve Korece, ideogramik yazı sistemlerine sahiptir. Macarca, dilbilgisi açısından karmaşıktır. Fince ve İzlandaca, dilbilgisi ve sesbilgisi açısından zordur. Lehçe, sesbilgisi ve dilbilgisi açısından zordur.

Bir dilin zorluğu, öğrenen kişinin dilsel geçmişi, öğrenme motivasyonu ve öğrenme yöntemi gibi faktörlere de bağlıdır. Örneğin, bir kişinin anadili tonlu bir dil ise, Çince öğrenmesi daha kolay olacaktır. Benzer şekilde, bir kişinin dil öğrenmeye karşı güçlü bir motivasyonu varsa, zor bir dili öğrenmesi daha kolay olacaktır.

Zeynep TELCİ

Genç kadının böbreğinde tespit edilen 20 santimetrelik kitle başarıyla alındı Genç kadının böbreğinde tespit edilen 20 santimetrelik kitle başarıyla alındı

Editör: Zeynep Telci