1 Mayıs Komitesi tarafından konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:

“İşçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününde emeği en yüce değer kabul eden, oluşturduğumuz tertip komitesi ve katılımcılar olarak; emperyalizmin bölge ve ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları görerek, iyi tahlil ederek emekçi, devrimci ve sınıfsal kimliklerimizle 1 Mayıs’ta Ordu Cumhuriyet Meydanı’ndayız.

Rant politikalarına hayır diyoruz

İliç’te toprak altında bırakılan insanlığı, altından daha değerli görmek istiyoruz. Yıllarca alın teri döken emeklileri gün ışımadan ucuz et ve halk ekmek kuyruklarında görüp içimizin acıtılmasını istemiyoruz. Halkın bütçesini belediye binalarına borç listesi olarak değil sosyal belediyecilikte kullanılmasına tanıklık etmek istiyoruz.  Depremde yok olan şehirlerin, deprem sonrası yaşanan plansızlıktan, koordinasyonsuzluktan, AFAD’ın kurtaramamasından, Kızılay’ın çadır satmasından, hükümetin enkaz altında kalan imar affı ve rant politikalarındaki gibi yeniden inşa edilirken yaşanmasını istemiyoruz.           

1 Mayıs’ta yapılanlara, yaşananlara kayıtsız kalmamak için:

1- Sözleşmeli personel statüsü ve taşeron işçiliğe dur demek için!

2- 4688 sayılı kanunla yürütülen “toplu sözleşme “aldatmacasına karşı “ grevli toplu sözleşme” hakkımız için!

3- 657 sayılı devlet memurları kanunun değiştirilmesiyle esnek performansa dayalı ve güvencesiz çalışma tarzına dur demek için!

4- Sağlık ve eğitim  emekçilerine uygulanan şiddete dur demek için!

5-Özelleştirmeye dayalı talan ekonomisine son demek için!

6-Yargının iktidar güdümünden kurtarılıp bağımsız olması için!

 7-Tarım alanındaki kuralsız çalıştırmayı değiştirmek yanlış tarım politikalarına dur demek için!

8-Emek ve Cumhuriyet karşıtı anayasaya hayır demek için!

9-ÇEDES projesi ve protokoller adı altında cemaat ve tarikatların okulları işgaline dur demek için.

10-Laik, devrimci, halkçı, sosyal hukuk davetinin yeniden inşası için!

11-Sanata ve sanatçılara yapılan baskılara son vermek için!

12-Ülkemizin komşu ülkelerle savaşa sürülmesine dur demek için!

13- Sendikalara ve işçilere yönelik saldırılara dur demek için!

14-Emperyalizmin ve işbirlikçileri eliyle yürüttüğü, ülkemizin etnik ve inanç farklılığı temelinde parçalama projesine dur demek için!

15- Kanun Hükmünde Kararname ve Gezi Direnişinde mahkûm edilenlere, Gezi balçıkla sıvanmaz demek için!

16- MESEM Projesi ile patronlara ucuz işgücü yaratılırken, çocuk işçiliğinin sıradanlaştırılması ve çocuk ölümlerine sessiz kalmamak için

17-Sigortasız çalıştırmalara, işten çıkarma, işçi kıyımları ve işçi ölümlerine son demek için!

18-Emeklilere insanca yaşamlarını sürdürecek ücret için!

19-Köleci taşeron yasasına hayır demek için

20-Madenlerin yabancı kaynaklara ve ucuz iş gücü baronlarına teslim edilmemesi için

21Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında laik, bilimsel eğitimin Milli Eğitim eliyle yok edilmesine karşı çıkmak için!

22-Tam bağımsız Türkiye için

Tüm Ordu halkı ve emekçileri ile 1 Mayıs Çarşamba günü; saat 13.00’de el ele, kol kola, omuz omuza Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız.” haber merkezi