Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve 9 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu, mesleki sorunların çözümü için çalışma başlattı.

“TGK basının sorunları ve çözüm önerileri” raporunun öncelikle güncellenmesine karar verilen ilk yönetim kurulu toplantısında, raporun başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere medya sektörü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak Türkiye gündemine getirilmesi kararlaştırıldı. Basın özgürlüğünden ekonomik sorunlara, medya çalışanlarının özlük haklarından basın meslek yasası eksikliğine kadar sektörde yaşanan tüm sorunların çözümü için çalışma başlatılması kararlaştırılan toplantıda, görev dağılımı da yapıldı.

Genel Kurul’da oy birliği ile Genel Başkanlığa seçilen Nuri Kolaylı başkanlığındaki TGK yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Vekilliğine Sefa Özdemir getirildi. Genel Başkan Yardımcılıklarına da Erdoğan Erişen, Cem Kaytan, Feridun Fazıl Özsoy, Gaye Coşkun, O. Hakan Kiracı, Mehmet Çelik ve Mehmet Ergün seçildi. Genel Sekreterliğe Ergun Ata, Mali Sekreterliğe Ersen Küçük getirildi. Ali Cihangir, Ali Filizkan, Atilla Durak, Derya Sarılarlı, Ercan Atay, İdris Taş, Osman Koca ve Vahap Güner yönetim kurulu üyesi olarak görev aldılar. TGK Genel Koordinatörlüğüne Sinan Tunç, TGK Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne de Mevlüt Yeni seçildiler. Haber merkezi

Editör: Soner Özdemir