Eyyubiler Türk mü? Eyyubiler hangi milletten? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Eyyubiler Kimdir

Eyyûbîler, 1171-1462 yılları arasında Orta Doğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika'da hüküm süren bir Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı, Zengi Devleti'nin komutanı olan Selahaddin Eyyûbî'dir.

Eyyûbîler, Türk-Kürt-Arap karışımı bir aileye mensupturlar. Menşeleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Heleb'in kuzeyinde bulunan Rakka'da yaşadıkları bilinmektedir.

Eyyûbîler, 1169 yılında Selahaddin Eyyûbî'nin Mısır'ı fethetmesiyle kurulmuştur. Selahaddin Eyyûbî, Haçlı Seferleri'ne karşı verdiği mücadeleyle Müslüman dünyasında büyük bir üne kavuşmuştur. 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılardan geri alan Selahaddin Eyyûbî, "Kudüs Fatihi" olarak anılmaktadır.

Selahaddin Eyyûbî'nin ölümünden sonra Eyyûbîler, Mısır, Suriye, Yemen ve Kuzey Afrika'da birçok devlete bölünmüştür. Bu devletler, 1462 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

Eyyûbîler döneminde, İslam dünyasında önemli bir kültürel gelişme yaşanmıştır. Bu dönemde, bilim, edebiyat ve sanat alanında önemli eserler verilmiştir.

Eyyûbîler, tarihte önemli bir rol oynamış bir devlettir. Haçlı Seferleri'ne karşı verdiği mücadeleyle Müslüman dünyasında büyük bir üne kavuşmuşlardır. Ayrıca, İslam dünyasında önemli bir kültürel gelişmeye de katkıda bulunmuşlardır.

Eyyûbîler'in başlıca özellikleri şunlardır:

  • Türk-Kürt-Arap karışımı bir aileye mensupturlar.
  • 1171-1462 yılları arasında Orta Doğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika'da hüküm sürmüşlerdir.
  • Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Selahaddin Eyyûbî'dir.
  • Haçlı Seferleri'ne karşı önemli bir mücadele vermişlerdir.
  • İslam dünyasında önemli bir kültürel gelişmeye katkıda bulunmuşlardır.

Eyyubiler Türk Mü

Eyyûbîler, Türk-Kürt-Arap karışımı bir aileye mensuptur. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Selahaddin Eyyûbî, Tikrit'te bir Kürt ailede doğmuştur. Ancak, Selahaddin Eyyûbî'nin babası Necmeddin Eyyub, Türkmen asıllı bir komutan olduğu bilinmektedir.

Eyyûbîler'in Türklüğü, devlet dilinin Türkçe olması, ordunun Türklerden oluşması ve devlet yönetiminde Türk geleneklerinin hakim olması gibi faktörlerle desteklenmektedir.

Buna karşılık, Eyyûbîler'in Kürtlüğü, devlet kurucusunun Kürt olması ve devlet topraklarının büyük bir kısmının Kürt nüfusa sahip olması gibi faktörlerle desteklenmektedir.

Sonuç olarak, Eyyûbîler'in Türk-Kürt karışımı bir aileye mensup olduğu ve devletlerinin hem Türk hem de Kürt unsurları taşıdığı söylenebilir.

Eyyûbîler'in Türklüğü konusundaki görüşler, tarihçiler arasında farklılık göstermektedir. Bazı tarihçiler, Eyyûbîler'in Türk olduğunu, bazıları ise Kürt olduğunu savunmaktadır.

Türk tarihçileri, Eyyûbîler'in Türklüğü konusunda daha ağırlıklı görüşe sahiptir. Bu tarihçiler, Eyyûbîler'in Türkmen asıllı komutanlar tarafından kurulmuş bir devlet olduğunu ve devlet yönetiminde Türk geleneklerinin hakim olduğunu belirtmektedir.

Kürt tarihçileri ise, Eyyûbîler'in Kürtlüğü konusunda daha ağırlıklı görüşe sahiptir. Bu tarihçiler, Eyyûbîler'in devlet kurucusunun Kürt olduğunu ve devlet topraklarının büyük bir kısmının Kürt nüfusa sahip olduğunu belirtmektedir.

Sonuç olarak, Eyyûbîler'in Türklüğü konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Bu konudaki görüşler, tarihçiler arasında farklılık göstermektedir.