Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin “Fuar – Piknik- Eğlence Alanı ve Karayolu Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine” karşı Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukatı Haluk Türkmen tarafından Osman Güvenalp adına açtığı davada Ordu İdare Mahkemesi’nin “dava konusu imar planlarının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verildi” kararı taraflara tebliğ edildi. Böylece Ordu Büyükşehir Belediyesi dava sonuçlandırılana kadar çalışma yapamayacak.

fatsa kıyı

ÇED Gerekli Değil kararı da iptal edilmişti

Aynı yerle ilgili daha önce de Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından proje yapılmış ve ÇED Gerekli Değil kararı almıştı. Aynı şekilde Ordu İdare Mahkemesine açılan dava sonuçlanmış ve “ÇED Gerekli Değil” kararı iptal edilmişti. Ordu Büyükşehir Belediyesi aynı yer için yeni bir projeyle ÇED süreci başlattı. Buna da dava açıldı.

 Dava sonuçlanana kadar çalışma yapılamayacak

İmar değişikliğinin iptali için açılan davada görevlendirilen Bilirkişi Heyeti yerinde yaptığı inceleme sonunda hazırladığı raporu mahkemeye sunmuş ve mahkeme de Bilirkişi Heyeti’nin görüşü doğrultusunda işlemin yürütmesinin durdurulması kararı vermiştir. Mahkeme tutanaklarına yansıyan Bilirkişi Heyeti raporunda, “…dolgu alanı yapılması için belirtilen gerekçenin tek başına yeterli olmadığı, bilimsel-nesnel ve teknik gerekçelere dayandırılmadığı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğine uygun olmadığı, Gerekçeleriyle, dava konusu 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ölçekli revizyon uygulama imar planının meri ÇDP’ye, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan yapım tekniğine, yöresel koşullara, kıyı kanununa ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir” denilerek Ordu İdare Mahkemesi telafisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için dava sonuçlanana kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma yapmasını durdurmuş oldu. Haber merkezi

           

Editör: Soner Özdemir