Orta Doğu'nun jeopolitik manzarası uzun süredir tartışma ve karmaşanın odağı olmuştur. Bu karmaşanın içindeki önemli konulardan biri de Filistin'in kimliğidir – gerçekten de bir Arap ülkesi midir, özellikle de Gazze bir Arap sığınağı mıdır? İşte merak edilen Filistin Arap ülkesi mi? Gazze Arap mı? sorularının yanıtları haberimizde...

Filistin Arap ülkesi mi?

Filistin'in statüsü karmaşık bir konudur ve uluslararası toplumda tam bir fikir birliği yoktur.

Bazı açılardan Filistin bir Arap ülkesi olarak görülebilir:

  • Nüfusun büyük çoğunluğu Arap'tır ve Arapça resmi dildir.
  • Filistin kültürü ve tarihi Arap dünyasıyla yakından bağlantılıdır.
  • Filistin, Arap Birliği'nin üyesidir.

Ancak, Filistin'in Arap ülkesi olarak kabul edilmesini engelleyen bazı faktörler de vardır:

  • Filistin'in egemen bir devleti yoktur. Batı Şeria ve Gazze Şeridi üzerinde bölünmüş bir yönetime sahiptir.
  • İsrail, Filistin topraklarının önemli bir kısmını işgal etmektedir.
  • Filistinliler, İsrail'in işgaline karşı uzun süredir devam eden bir mücadele yürütmektedir..

Bazı önemli noktalar:

  • 1948'de İsrail devleti kurulduğunda, Filistin toprakları ikiye bölündü. Batı Şeria Ürdün tarafından, Gazze Şeridi ise Mısır tarafından kontrol altına alındı.
  • 1967'de Altı Gün Savaşı'nda İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni de işgal etti.
  • 1994'te Oslo Anlaşmaları imzalandı ve Filistin Yönetimi kuruldu. Ancak, Filistin'in egemen bir devleti hala kurulmadı.
  • 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'e "gözlemci olmayan devlet" statüsü verdi.

Gazze Arap mı?

Filistin Gazze'deki nüfusun büyük çoğunluğu Arap'tır. Nüfusun %99'undan fazlası Müslüman Arap, %0.7'si ise Hristiyan Arap'tır. Bölgedeki Arap varlığı yüzyıllardır devam etmektedir ve Arap kültürü Gazze'nin kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Ancak, Gazze'de Arap olmayan küçük bir azınlık da var. Bu azınlık arasında Berberiler, Kürtler ve Çerkesler yer alıyor. Bu gruplar yüzyıllar önce bölgeye göç etmişler ve Gazze toplumuna entegre olmuşlardır.

Gazze'deki Arap nüfus, İsrail ile olan çatışmadan ve bölgenin ablukasından büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu durum, yoksulluk, işsizlik ve altyapı sorunları gibi birçok zorluğa yol açmıştır.

Gazze'deki Araplar, kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsız bir Filistin devleti kurma arzusunda birleşmişlerdir.

Editör: Kerim Gültaş