Kıymetli dostlarım:Gusül boy bu temizliğin yapılmasını gerektiren hallere de hadise ekber büyük kirlilik denir.

Gusül yapmayı gerektiren haller şöyledir; dokunmak bakmak düşünmek ve ihtila olmak rüyada cinsi ilişkide bulunmak suretiyle şehvetle cinsel arzu ile gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağında olan erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması hallerinde zülüm meydana gelir ve yıkanması farzdır

Bakmak dokunmak suretiyle şehvetsiz mezinin gelmesi guslü gerektirmez. Birde idrar yaptıktan sonra tenasül uzun un ucundan gelen akıntı da uslu gerektirmez.

Hayız ve Midas halleri bittikten sonrapo etmek farzdır.

Farzlarına gelince şöyle tarif edelim: Ağza su vermek,buruna su vermek ve bütün vücudu yıkamaktan ibarettir.

Gusleden  kişi arkasını ve önünü kıbleye dönmemesi gerekir. Buda guslün adaplarındandır.

Bu niyet besmele ve niyet ile başlanması gerekir

Gusül üç çeşittir:

farz olan gusül: erkek ve kadının cünüp olması kadınların adet ve hayizdan kurtulması halinde yıkanması gerekir

Sünnet olan gusül: Cuma namazı bayram namazı haç ve umre ikrama girerken haç vazifesini yaparken zeval vaktinden sonra Arafatta yapılan gusül

Mendıp olan gusül: baygınlık,

Şarhoşluktan ayılan kişiler, günahına tövbe etmek için yapılan gusül yeni Müslümanlığı kabul edenlerin yapmış olduğu gusül Berat Kadir gecelerine kavuşan kişilerin yapmış olduğu usul mendup olan gusüllerdir.

Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?

Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir. Niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir. Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur. Şâfiî mezhebine göre, abdest ve gusülde niyet farz iken, Hanefi,'de gusle başlarken besmele çekmek ise sünnettir.

Hanefi mezhebinde Gusül abdesti alınınma şekli iki türlüdür.

Öncelikle gusülde avret mahallinin örtülü olmasına özen gösterilmeli,imkan yoksa güsle zarar gelmez.

1-Gusle niyet edilir eller yıkanmalıdır.temiz olsalar bile ön ve arka avret yerleri yıkanır.besmele çekilip,tam bir namaz abdesti alınır.Abdest alırken ağza burna su verirken bol bol su verilmelidir.Vucut tepeden tırnağa kuru yer kalmadan yıkanmalıdır.Ayaklar altında şu topanıyorsa ayaklar en sonunda yıkanır.

2-Gusle niyet edilir.

-Ağıza dolu dolu  verilir,

2-Burna dolu dolu su verilir,

3-Bütün bedeni yıkamak,

Bu abdesti alırken sağ omuza üç defa su dökülür. Sol omuza üç defa su dökülür ve her. Vücut, göbek çukuru dâhil hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovularak yıkanmalıdır.

Gusül veya abdest esnasında vesveseye düşen kişi ne yapmalıdır?

Vesvese, çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu hâlidir. Bu, çoğu kere abdest ve guslün alınıp alınmadığı, tam olup olmadığı ya da bozulup bozulmadığı şüphesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gusül veya abdest alan kişinin vesvese sebebi ile gusül ve abdestini tekrarlaması gerekmez. Vesveselere itibar edilmemeli, şüphe ve tereddüt hâllerinin asılsız olduğunu kendine telkin etmeli, ihtiyaç duyulması hâlinde psikolojik tedaviye yönelmeli; bu da olmuyor ve mümkün değilse kurtulmak için Allah’a dua etmelidir.