Devamı...
Haram ayları sırasıyla şöyledir

Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır, bu aya giren inanan inanmayan bütün Yahudi ve Hristiyanlar hiç kimseyle savaş yapmazlar yapmamaya gayret gösterirler.

kıymetli okuyucularım: Hicri takvim ilk olarak Hz. Ömer (r.a.)döneminden itibaren de resmiyet kazanmış olup o günden bugüne kadar kullana gelmiştir.

Ve şu an içinde bulunduğumuz Muharrem ayının dikkat çeken üç önemli özelliği vardır:

1-) Allah bu ayda müslümanla savaşmayı yasak kılmış ve Muharrem ayını

müslümanlar açısından kutsal addetmiştir.

2-)Muharrem ayı, Ramazan ayından

sonra oruç tutmanın en faziletli olduğu aylardan biridir ve oruç tutmanın büyük sevap olduğu bilinen “aşure günü” bu aydadır.

3-) Peygamberimiz’in ciğerparesi Hz. Hüseyin (r.a.) efendimiz ve beraberindeki bazı müslümanlar bu ayda şehit edilmiş, dolayısıyla müslümanlar için Muharrem ayı, bir hüzün ayı olmuştur aynı zamanda Hicret hadisesi Peygamberimiz döneminde yaşanmış tarihsel bir olay değildir.

Sadece haramlardan helallere bir kaçış, batıldan hakikata bir yürüyüş, dalaletten hidayete bir yönelişin adıdır, Bu günümüz müslümanları içinde geçerlidir.

Haramlardan kaçış helale yöneliş için bir mekkeden Medine’ye yöneliştir.İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir."Yüce Allah Kuran'ı Kerimin ayetinde;"İman edip de hicret edip, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler.İşte bunlar murada etmiş olan mutlu kullardır.(Tevbe suresi, 9:20)

Burada hiçreti anlamak için bir müslüman olarak sormak istiyorum İnsanın doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları inancı uğruna terk etmesi büyük bir fedakârlık değilmidir?

Bu nasıl bir fedakârlık iman etme inanmak meselesidir. Bütün mallarından inancı doğrultusunda terk ederek, sadece Allah rızasına koşmaktır. İşte bunun adı hicret‘tir.

Hicrî takvim bütün İslam ülkelerinde Dini vecibelerini (ibadetlerini)yerine getirirken müslümanlarca kullanılan bir takvimdir

1-) Hicri takime göre ayarlanan namaz vakitleri bizim pek çok ibadetimize yön verir. Örneğin oruca başlarken imsak vaktini dikkate alırız, orucumuzu açarken ise akşam namazı vaktinde açarız.

2-)Önemli gün ve gece ve ayları ona göre belirleriz; Kur’ân-ı Kerim mesajının tamamı Ay Takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslamî kavramlar, Ay Takvimi’ne göre düzenlenmiştir.

Temel ibadetlerimizden Hacc’ın ifası, orucun ne zaman başlayacağı ve biteceği, mübarek kandiller ve bayramlarımız, hangi gece veya gündüzlerin diğer gecelerden üstün olduğu veya feyiz ve bereket açısından daha önemli olduğu hep Hicri Takvim esasına göre belirlenmiştir.

3-)Yüce takım İslam’a inanan gönül veren ve müslümanların takvimidir.

Allah Rasulü Mekke’de Medine’ye yolculuğunu esas alan takvimdir.

Kur’ân-ı Kerim mesajının tamamı Ay Takvimi esasına göre inmiştir.

İslamî zaman ve kavramlar,Ay Takvimi’ne göre  düzenlenmiştir. bu denli önemli arz eden Hicrî takvimin yeri çok büyüktür.

Müslümanların hicri yıl ve hicri takvimden hiç haberi yoktur, Ancak..! Her yıl Miladi yılbaşı  Hiristiyan âlemince görkemli kutlamalarlara alet olmaktadır.Ne yazık ki buna müslümanlarda alet olmaktadırlar.Bu hususta sevgili Peygamberimiz (s.a.v) efendimizin bizlere önemli bir hatırlatması vardır."Kim bir kavme (topluluğa) benzemek çalışırsa o, zaten ondadır.(Ebu Davud, libas 4)

Şöyle bir soru sorsak..! Neden bir müslüman ülke olarak Hiristiyan âleminin kullandığı miladi takvimi kullanmak hayatımızı ona göre ayarlamak zorundayız işte burasını iyi düşünmemiz gerekiyor, Gerçekten sizlercede bir gariplik yokmudur?

İslam âlemi hep birliktelik içinde olsalar Hristiyanların takvimine karşı kendi hicri takvimlerini kullansalar olmazmı ?

Burada şunu da sizlere şunuda hatırlatırım..! Kur’an-ın bütün mesajının hicri takvime göre inmiştir.

Bizler hicri yılbaşımızı kutladığımız bu günlerde hem maddi hem de manevi olarak kendi şahsımızda ve içinde bulunduğumuz toplum içinde ve ailemizle birlikte hicreti yaşamalı ve yaşatmalıyız.

Bu aylarda haram ve günahlardan uzak bir hayat yaşamaya gayret etmeliyiz. Bunun için de bütün insanlık bizim dilimizden ve elimizden asla zarar görmemelidir

Burada sözlerime son verirken, Tüm İslam âleminin 1 Muharrem ayı ve Hicri yılını tebrik eder, sağlık, sıhhat ve afiyetler içinde hayırlar getirmesini temenni ederim.

İlahiyatçı yazar ✍️ Hüseyin DENİZ