Kamuda esnek çalışma modeli nedir? 2024 Kamuda esnek çalışma saatleri. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Kamuda Esnek Çalışma Modeli Nedir

Günümüzde iş dünyasında popülerlik kazanan esnek çalışma modellerinden biri olan esnek iş süresi, çalışanların iş yaşamı ile özel yaşamlarını daha iyi dengeleyebilmelerine olanak tanır. Bu model, çalışanların günlük işe başlama ve bitirme saatlerini belirli sınırlar içinde kendilerinin belirleyebildiği bir düzeni ifade eder. Esnek iş süresi, çalışanların sabah işe erken gelip, akşam işten erken çıkma ya da tam tersi olarak sabah geç gelip, akşam geç çıkma gibi seçeneklerle iş günlerini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına imkan tanır.

Esnek İş Süresinin Temel İlkeleri

 1. Günlük Çalışma Saatleri:

  • Çalışanlar, günlük çalışma sürelerini kanunen belirlenen toplam çalışma saatini aşmayacak şekilde ayarlayabilirler. Türkiye’de memurlar için haftalık 40 saatlik çalışma süresi esas alındığında, çalışanların günlük ortalama 8 saat çalışması beklenir.
  • Bu modelde çalışanlar, günlük iş süresini farklı zaman dilimlerine yayabilirler, ancak iş yerindeki görevlerini aksatmadan yerine getirmeleri gerekmektedir.
 2. Çalışma Başlangıç ve Bitiş Saatleri:

  • Esnek iş süresi modelinde çalışanlar, işe başlama ve işten çıkma saatlerini belirli bir esneklik aralığında kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.
  • Örneğin, çalışanlar iş yerine sabah iki saat erken gelip akşam da iki saat erken çıkabilir ya da işe iki saat geç gelip akşam iki saat geç çıkabilirler. Bu düzenlemeler iş yerindeki amirler ile mutabakata varılarak yapılır ve iş yerinin genel çalışma düzenine uygun olmalıdır.
 3. Toplam Günlük Çalışma Süresi:

  • Günlük çalışma süresi, iş yerinin belirlediği toplam saat aralığını aşmamalıdır. Türkiye’de iş kanunları gereğince, bir çalışanın günlük 10 saatten fazla çalışması yasaklanmıştır. Bu nedenle, esnek iş süresi uygulandığında bile günlük toplam çalışma süresi bu sınırı geçmemelidir.
 4. Haftalık Çalışma Süresi ve Düzenlemeler:

  • Çalışanlar haftada 5 gün çalışıyorsa her gün ortalama 8 saat, haftada 4 gün çalışmayı tercih ederlerse her gün 10 saat çalışarak toplamda 40 saatlik çalışma süresini tamamlayabilirler. Bu tür düzenlemeler, iş yerinin çalışma ihtiyaçlarına göre yapılmalı ve çalışan ile işveren arasındaki anlaşma ile netleştirilmelidir.
  • Hafta içi çalışma günlerinin sayısı ve çalışma saatleri de iş yerinin kurallarına ve çalışanların ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir.
 5. Amirlerle Mutabakat:

  • Esnek iş süresi uygulamalarında işin aksamasını önlemek için çalışanların çalışma saatleri konusunda amirleri ile mutabakata varması gereklidir. Bu mutabakat, hem çalışanın ihtiyaçlarını hem de iş yerinin operasyonel gerekliliklerini göz önünde bulundurur.
  • Amirler, çalışanların esnek iş süresi taleplerini değerlendirirken, iş yerinin genel işleyişine olumsuz bir etkisi olup olmayacağını göz önünde bulundurur ve buna göre onay verirler.

Esnek İş Süresi Modelinin Avantajları

Esnek iş süresi modeli, hem çalışanlara hem de işverenlere çeşitli avantajlar sunar:

 • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyon: Çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengeleyebilmeleri, iş yerindeki memnuniyeti ve motivasyonu artırabilir.
 • Verimlilik: Çalışanlar, en verimli oldukları saatlerde çalışma imkanına sahip olduklarından, iş performansları da artabilir.
 • İş-Yaşam Dengesi: Çalışanlar, ailevi ve kişisel ihtiyaçlarına daha fazla zaman ayırabilirler, bu da genel yaşam kalitesini artırır.
 • Trafik Sorunları: Esnek iş saatleri, yoğun trafik saatlerinden kaçınma imkanı sağlayarak çalışanların iş yerine ulaşımını kolaylaştırabilir.

2024 Kamuda Esnek Çalışma Saatleri

Esnek çalışma modeli, çalışanların iş ve özel yaşamlarını daha etkin bir şekilde dengeleyebilmesi için tasarlanmış bir çalışma düzenidir. Bu model, bireylere kendi çalışma saatlerini belirleme esnekliği sunarak, sabahları iş yerine erken gelme veya akşamları işten geç çıkma gibi kişisel tercihlerine göre çalışma saatlerini ayarlama olanağı tanır. Çalışanlar, iş yerine iki saat erken gelebilir veya işten en fazla üç saat geç çıkabilirler. Bu saatler, iş yerindeki yöneticiler veya amirlerle mutabık kalınarak düzenlenir. Ayrıca, haftada dört gün çalışma imkanı sağlanarak, günlük maksimum 10 saat çalışma koşuluyla haftalık toplam 40 saatlik yasal çalışma süresi tamamlanabilir.

Esnek Çalışma Saatleri ve Uygulama Şekilleri

 1. İşe Başlama ve İşten Çıkma Saatleri:

  • Çalışanlar, günlük rutinlerini ve kişisel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak işe başlama ve işten çıkma saatlerini esnek bir şekilde belirleyebilirler. Örneğin, bir çalışan sabah saat 7'de işe başlayabilir ve işini öğleden sonra saat 3'te tamamlayabilir veya sabah saat 10'da başlayıp akşam saat 6'da işten çıkabilir.
  • Çalışma saatlerinde yapılacak bu tür ayarlamalar, iş yerindeki amirler veya yöneticiler ile birlikte kararlaştırılır. Bu düzenlemeler, iş yerindeki operasyonel ihtiyaçları ve çalışanın kişisel gereksinimlerini dengeler.
 2. Günlük Çalışma Süresi:

  • Günlük çalışma süresi, 8 saatlik standart sürenin dışına çıkarak esneklik kazanır ancak yine de yasal sınırları aşmamalıdır. Türkiye'de çalışma saatlerine dair yasal düzenlemeler doğrultusunda, çalışanların günlük toplam çalışma süresi 10 saati geçmemelidir. Bu süre, iş yerinin genel işleyişine uygun olarak amirlerle birlikte belirlenir.
  • Çalışan, işini tamamlama süresine göre günlük çalışma saatlerini 6 saatten 10 saate kadar esnek bir şekilde planlayabilir, ancak günlük çalışma süresi 10 saatten fazla olamaz.
 3. Haftalık Çalışma Süresi:

  • Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmişse, çalışanlar bu süreyi dört veya beş gün içerisinde tamamlayacak şekilde plan yapabilirler. Haftada beş gün çalışmayı tercih eden bir çalışan, her gün 8 saat çalışarak haftalık 40 saatlik süresini tamamlayabilir. Alternatif olarak, haftada dört gün çalışmayı tercih eden bir çalışan, her gün 10 saat çalışarak yine 40 saatlik haftalık süresini doldurabilir.
  • Haftalık çalışma süresinin düzenlenmesi, iş yerindeki amirlerle yapılacak mutabakatla netleştirilir ve iş yerinin gereksinimlerine uygun hale getirilir.
Editör: Deniz İnal