Kardeşlerim:kurban ibadeti denince,İnançlı müslümanların

İnancı gereği allah’a yaklaşmak, samimiyetini ortaya koymak amacıyla kestikleri kurbanlardır.

Ama kurban keseceklerin bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir.

a-)Kurbanda kapak atma olayı nedir?

b-) İki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri caiz midir?

*

Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için, en az iki kamerî yaşlarını bitirmeleri gerekir

Buna göre iki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen sığır cinsi büyükbaş hayvanların dişlerinin kapak atmaması, bu hayvanların kurban olmalarına engel olmaz. Yine dişleri kapak attığı hâlde henüz iki kamerî yaşını doldurmamış olan büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesilemezler.

Ancak;Doğumu kesin olarak bilinmeyen sığır cinsi büyükbaş hayvanlar için kapak atma denilen iki ön dişin çıkması, o hayvanın kurban edilebilmesi için bir ölçü olarak kabul edilebilir.bazı insafsız insanların hayvanın ön dişlerini çekerek kapak attıklarını ifade etmektedirler.

c-)Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?

d-)kurbanlık hayvanlar da yaş sınırı nedir,

e-)Sığırların iki yaşına gelmeden kurban edilmesi caiz olur mu?

*

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır (Müslim, Edâhî, 13).

Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber, “Bu sadece sana mahsustur. Senden sonra başkası için yeterli olmaz.”  buyurmuştur.

(Buhârî, Edâhî, 8).

f-) Sığırların iki yaşına gelmeden kurban edilmesi caiz olur mu?

*

Sığır hayvanında kurban etmek için iki yaş şartı aranmaktadır.

g-) Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

h-) Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

*

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir.

İ-) Vekalet verme şekilkeri şöyle de olur

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, WhatsApp, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir.

Burada vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak burası çok önemli: Ömrününün büyük bir bölümünü geçirdiği ve yaşadığı il,ilçe,köy ve mahallede muhtaç ve fakirler varsa ilk öncelik burada kesmesi ve dağıtması daha uygun olur.

Sebebine gelince;İslam dini Müslümanlara fakir ve muhtaç olan komşularından sorumlu tutmaktadır

Hazreti peygamber efendimiz, eşi Ayşe’ye kurban keseceğin vakit, kurbanının başında bulun, kan toprakla buluşuncaya kadar oradan ayrılma, kan toprakla buluşunca da günahlarından sıyrılmış olursun buyurmuşlardır.

Kurban hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili yazının devamı yarın

İlahiyat cihazı Hüseyin DENİZ