Küresel soğuma, dünyanın ortalama sıcaklıklarının belirli dönemlerde düşüş göstermesi anlamına gelir. Bu olgu, iklim değişikliklerinin bir parçası olarak büyük önem taşır. Peki, Küresel soğuma neden olur? Küresel soğumaya neden olan gaz nedir? İşte detaylar..

Küresel soğuma neden olur?

Küresel soğumaya neden olabilecek bazı faktörler şunlardır:

Doğal Faktörler:

 • Volkanik patlamalar: Büyük volkanik patlamalar, atmosfere büyük miktarda kül ve gaz salarak güneş ışığının Dünya'ya ulaşmasını engelleyebilir ve kısa süreli soğumaya neden olabilir.
 • Güneş aktivitesi: Güneş aktivitesi, güneş lekeleri ve güneş fırtınaları gibi olaylarla değişir. Güneş aktivitesindeki azalma, daha az güneş ışığı anlamına gelir ve bu da küresel soğumaya yol açabilir.
 • Yörüngesel değişiklikler: Dünya'nın Güneş'e göre yörüngesi, Milankovitch döngüleri adı verilen uzun zaman dilimlerinde değişir. Bu değişiklikler, Dünya'nın Güneş'ten aldığı güneş ışığı miktarını etkileyerek küresel soğuma veya ısınmaya neden olabilir.
 • Okyanus akıntıları: Okyanus akıntıları, Dünya'nın iklimini önemli ölçüde etkiler. Atlantik Meridyen Devrilmesi (AMO) gibi önemli okyanus akıntılarındaki değişiklikler, bölgesel soğumaya yol açabilir.

Beşeri Faktörler:

 • Aerosoller: Aerosoller, atmosfere salınan küçük katı veya sıvı parçacıklardır. Volkanik patlamalar, orman yangınları ve sanayi kirliliği gibi çeşitli kaynaklardan üretilebilirler. Aerosoller, güneş ışığının Dünya'ya ulaşmasını engelleyerek soğumaya neden olabilir.
 • Ozon tabakasının incelmesi: Ozon tabakası, Dünya'yı güneşin zararlı ultraviyole (UV) radyasyonundan korur.Ozon tabakasının incelmesi, daha fazla UV radyasyonun Dünya'ya ulaşmasına izin vererek soğumaya neden olabilir.

Küresel ısınma ve küresel soğuma arasındaki fark:

Küresel soğuma, küresel ısınmanın tersi olarak Dünya'nın ortalama sıcaklığında bir düşüştür. Son yıllarda küresel ısınma daha fazla endişe kaynağı olsa da, küresel soğuma da geçmişte meydana gelmiştir ve gelecekte de meydana gelebilir.Küresel soğuma ve küresel ısınma arasındaki fark, Dünya'nın ortalama sıcaklığındaki değişimin yönüdür.

Küresel soğumaya neden olan gaz nedir?

Küresel soğumaya neden olan tek bir gazdan bahsetmek doğru değildir. Küresel soğumaya yol açan birden fazla gaz türü ve insan faaliyeti mevcuttur.

Bunlardan en önemlileri şunlardır:

Sera gazları:

 • Karbondioksit (CO2): Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve diğer insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan en önemli sera gazıdır. Atmosferde uzun süre kalarak ısıyı hapseder ve küresel ısınmaya katkıda bulunur.
 • Metan (CH4): Tarım, hayvancılık ve atık sahaları gibi kaynaklardan atmosfere salınır. CO2'den çok daha güçlü bir sera gazıdır.
 • Nitröz oksit (N2O): Gübreleme, sanayi ve ormansızlaşma gibi kaynaklardan atmosfere salınır. CO2'den 300 kat daha güçlü bir sera gazıdır.
 • Halokarbonlar (CFC'ler): Soğutucularda ve sprey kutularında kullanılan gazlardır. Ozon tabakasına zarar verirken aynı zamanda sera gazı etkisi de gösterirler.

Diğer faktörler:

 • Volkanik patlamalar: Büyük volkanik patlamalar atmosfere büyük miktarda kül ve gaz salarak küresel soğumaya neden olabilir.
 • Güneş aktivitesi: Güneş aktivitesindeki değişiklikler Dünya'ya ulaşan güneş ışınımı miktarını etkileyebilir ve bu da küresel soğumaya yol açabilir.
 • Arazi kullanımı değişiklikleri: Ormanların yok edilmesi ve diğer arazi kullanımı değişiklikleri atmosferdeki sera gazı miktarını etkileyebilir ve küresel soğumaya katkıda bulunabilir.
Editör: Kerim Gültaş