Malakanlar nerede yaşıyor? Malakanlar hangi dine mensup? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Malakanlar Nerede Yaşıyor

Malakanlar, 17. yüzyılda Rusya'da ortaya çıkan bir dini azınlık grubudur. Ortodoks Kilisesi'nin katı kurallarına karşı çıkan Malakanlar, süt içmeyi, kilise ayinlerine katılmayı ve ikonlara tapınmayı reddetmişlerdir. Bu nedenle, Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmişlerdir.

Malakanlar, 18. yüzyılın ortalarında Rusya'dan göç etmeye başlamışlardır. İlk olarak Kafkasya'ya yerleşen Malakanlar, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına çekilmişlerdir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından, Ruslar tarafından Kars'a yerleştirilen Malakanlar, uzun yıllar burada kaldıktan sonra başta ABD ve Avustralya olmak üzere diğer ülkelere yerleşmişlerdir.

Türkiye'de Malakanlar, Kars, İstanbul ve Bandırma civarında yaşamaktadır. Kars'ta yaşayan Malakanlar, geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmeye devam etmektedir. İstanbul'da yaşayan Malakanlar ise, daha modern bir yaşam tarzına sahip olmuşlardır.

Türkiye'de yaşayan Malakanların nüfusu yaklaşık 10.000 kişidir. Bu nüfusun büyük bir kısmı Kars'ta yaşamaktadır.

Malakanlar Hangi Dine Mensup

Malakanlar, Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmış bir tarikat olan Molokanizm'i benimsemişlerdir. Molokanizm, Hıristiyanlığın orijinal öğretilerine dayandığını savunan bir dindir. Molokanlar, Ortodoks Kilisesi'nin katı kurallarını reddederler. Örneğin, süt içmeyi, kilise ayinlerine katılmayı ve ikonlara tapınmayı reddederler.

Malakanlar, kendilerini Hıristiyan olarak tanımlasalar da, Ortodoks Kilisesi tarafından kabul edilmezler. Ortodoks Kilisesi, Malakanları aforoz etmiştir.

Malakanizm'in temel inançları şunlardır:

  • Tanrı, tektir ve her şeyin yaratıcısıdır.
  • İsa Mesih, Tanrı'nın oğludur ve insanlığın günahlarını bağışlamak için ölmüştür.
  • Kutsal Ruh, Tanrı'nın varlığıdır.
  • İncil, Tanrı'nın sözüdür ve insanların yol göstericisidir.

Malakanlar, Tanrı'ya doğrudan ibadet ettiklerini savunurlar. Kilise ayinlerine katılmazlar ve ikonlara tapınmazlar. Süt içmeyi, çünkü sütün kutsal bir madde olduğuna inanırlar.

Malakanlar, dürüst, çalışkan ve mütevazı bir topluluk olarak bilinirler. Geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmeye devam ederler.

Editör: Deniz İnal