Yönergeyle, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak kişiler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Yönerge kapsamında, öğrenciler ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri yerine getirecek. Bu faaliyetler, puanla değerlendirilmeyecek ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilecek.

okul-6

Sosyal sorumluluk kulüpleri kurulabilecek

Yönergeye göre, okullarda öğretmenler kurulu kararıyla "sosyal sorumluluk kulübü" adı altında öğrenci kulüpleri kurulabilecek. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilecek, bir ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrenciler olabileceği gibi farklı okullarda öğrenim görenler de yer alabilecek.

Sosyal sorumluluk programında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar

Sosyal sorumluluk programında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, il ya da ilçe koordinatörler kurulunun teklifiyle valilik veya kaymakamlıklarca belirlenecek. Konusu itibarıyla sosyal sorumluluk programı alanına giren ve bakanlıkça yapılan işbirliği protokolleri bünyesindeki faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Öğrencilerin mezuniyetinde belgelendirilecek

Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanacak ve bu kapsamdaki her bir saat 60 dakika üzerinden değerlendirilecek. Bu faaliyetler puanla değerlendirilmeyecek ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilecek. Söz konusu belgeler, e-Okul sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü"ne işlenerek öğrenci gelişim dosyasında yer alacak. AA

MEB'den öğretmenevleri için yeni düzenleme MEB'den öğretmenevleri için yeni düzenleme

Editör: Atakan Öztürk