Rapora göre, Türkiye genelinde 25 yaş ve üzeri bireyler arasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı 2008'de %9,8 iken, bu oran 2023'te %24,6'ya yükseldi. Aynı yaş grubundaki ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008'de %26,5 iken, bu oran 2023'te %48,3'e yükseldi.

Ortalama eğitim süresine bakıldığında, 25 yaş ve üzeri nüfusun 2023 yılında ortalama eğitim süresi 9,3 yıl olarak kaydedildi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerin ise 10,1 yıl olarak gerçekleştiği belirlendi.

Ancak, Ordu'da eğitimdeki bu genel artış eşit bir dağılıma işaret etmiyor. Şehirde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı oldukça dikkat çekici. Toplamda 32 bin 8 kişi arasında, 5 bin 322'si erkek ve 26 bin 686'sı kadın olmak üzere okuma yazma bilme oranının hâlâ yüksek olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra, 76 bin 666 kişi ise okuma yazma biliyor fakat okul bitirememiş durumda.

Ordu'nun eğitim profiline dair rakamlar şöyle:

  • İlkokul mezunu: 175 bin 557 kişi
  • İlköğretim mezunu: 50 bin 715 kişi
  • Ortaokul mezunu: 122 bin 196 kişi
  • Lise mezunu: 156 bin 402 kişi
  • Yüksekokul mezunu: 96 bin 687 kişi
  • Yüksek lisans mezunu: 9.328 kişi
  • Doktora mezunu: 1.310 kişi

Yeni Eğitim - Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı Mı? Okullar Ne Zaman Açılacak? Yeni Eğitim - Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı Mı? Okullar Ne Zaman Açılacak?

Editör: Atakan Öztürk