CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), 2024 yılında Türkiye’den 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını açıklamıştır. Kültür ve Turizm Bakanı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Torun, ülkemizin Mavi Bayraklı plaj sayısında istikrarlı bir grafik çizdiğini bu yıl Mavi Bayraklı Plaj sayımızda artış olduğunu ifade etmiştir.

 Ordu’da sayı azaldı

Torun, Gelir getiren her sektörde olduğu üzere ekonomik faydanın mümkün olduğunca bütün ülke sathına yayılması ile kalkınma gerçekleşebilmektedir ancak başka kıyılarımızda Mavi Bayrak sayısı artarken, Ordu’da sayısı 5 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı içerisinde bulunduğumuz yılda 2’ye düşmüştür diyerek Bakanlığa tepki gösterdi.

Ordu’yu kaderine terk ettiniz

Önergede, Dünya genelinde popüler olan turizm beldelerimizin yatırımlarda öncelenmesinin GSYH artışı sağlayacağını ancak ekonomik çeşitliliği düşük olan illerin görmezden gelinmesinin yurtdışından ülkemize giren döviz gelirinden sürekli aynı bölgelerin faydalanması sonucunu doğurmaktadır denilmiştir. Toplumsal gelişimin ülke geneline yayılması yurttaşlarımızın ve ülkemizin içerisine düştüğü ekonomik buhrandan çıkış için büyük önem taşımaktadır. Refah ve gelişmişlik alanlarında kan kaybeden illerimize özel bir ilgi ile yaklaşmak yerine söz konusu illerimizi kaderine terk etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu adaletsizliğe son verilmesi beklenmektedir.

     Milletvekili Seyit Torun, Verdiği Önerge ile Şu Soruların Cevaplanmasını İstedi:

1.    2024 yılında Mavi Bayrak verilen plajlarımızı ve söz konusu plajlarımızın bulunduğu illerimizi açıklar mısınız?

2.    Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısını illerimize göre açıklar mısınız?

3.    Mavi Bayraklı Plaj sayısının artırılması amacıyla son 5 yıl içerisinde yapılan yatırımları illerimize göre açıklar mısınız? Haber merkezi

Ordu'da mavi bayraklı güvenli plajlar Ordu’da nerede denize girilir? Ordu'da ne zaman denize girilir? Ordu'da mavi bayraklı güvenli plajlar Ordu’da nerede denize girilir? Ordu'da ne zaman denize girilir?

Editör: Soner Özdemir