Torun, “Ordumuzun Akkuş, İkizce, Çaybaşı ilçelerinin sınır bölgesi kabul edilen Kepçeli Yaylası mevkiinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilerek 2019 yılında faaliyete geçen katı atık depolama tesisi suyumuzu ve toprağımızı kirletmektedir. 2020 yılında lisans alabilen tesis, 2019 yılında faaliyete geçirilmiş ve 1 yıl kanuna aykırı olarak çalıştırılmıştır. 2020 yılında yöre halkının şikayetleri üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne çevreyi kirletme suçundan para cezası kesilmiş, Belediye cezayı tesisi işleten taşeron firmaya yüklendi.” Dedi.

Sayıştay Raporlarında Var

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre tesisin atık su arıtma ünitesi uzun süredir çalıştırılmamakta diyen Torun, “Alanda biriken atık suları temizleyecek seviyede olmaması sebebiyle atık su ünitesi taşeron firma tarafından çalıştırılmamakta, işlenemeyen atıklar bölgeden kaldırılmamaktadır. Temiz su kaynaklarını kirlettiği Sayıştay Raporlarınca da teyit edilen katı atık depolama tesisinde birikmiş olan atık sular arıtılmadan Cüri Deresine salınmıştır.” Diye konuştu.

İlçeler risk altında

Torun açıklamasını şöyle sürdürdü:

Cüri Deresinde canlı yaşamını tehdit eden kirlilik sonucu bölgemizin önemli değerlerinden benekli alabalıkların söz konusu dere boyunca soyunun tükenmiş olduğu görülmektedir. Aynı dere yatağında OSKİ tarafından kuyu açılarak Çaybaşı İlçe Merkezine su verilmektedir. Bölgenin akarsuları dev bir su dolaşım sistemini andırmaktadır. Cüri Deresinde meydana gelen kirlenme Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı Belediyesi, İkizce Belediyesi ve Ünye Belediyesi sınırları içerisindeki temiz suların tamamında kirlenme yaratmakta, sayılan belediyelerin sınırları içerisinde yaşayan hemşerilerimizin su kirlenmesine bağlı sağlık sorunları yaşaması riski gün geçtikçe büyümektedir.

Türkülerimize konu olan derelerimiz zehirlenmekte, hemşerilerimizin sağlığı, Ordumuzun eşsiz ekosistemi bir grup rantiyecinin insafına bırakılmaktadır. Kuruluşunun ilk gününden beri atık sorununu çözmeyen, tersine büyüten katı atık toplama tesisine ilişkin acilen somut adımlar atılması gerekmektedir.”

seyit torun 1

Milletvekili Seyit Torun, Verdiği Önerge ile Şu Soruların Cevaplanmasını İstedi:

1.     Söz konusu katı atık tesisinin 1 yıl boyunca lisanssız işletilmesine nasıl izin verilmiştir? Kanuna aykırı uygulamaya ilişkin herhangi bir işlem başlatılmamasının sebeplerini açıklar mısınız?

2.     Söz konusu tesisin atık su arıtma ünitesinin yeterli kapasitede olmamasına, tesisin çevreyi kirlettiği Sayıştay Raporlarında açıkça belgelenmesine rağmen tesis neden kapatılmamaktadır?

3.     Ordunun temiz su kaynaklarını zehirleyen katı atık toplama tesisine ilişkin Bakanlığınız hangi tarihte işlem yapacaktır?

4.     Derelere zehirli su salınmasının ardından Ordu Büyükşehir, Çaybaşı, İkizce ve Ünye Belediyelerinde hanelere verilen suyun kalitesine ilişkin herhangi bir araştırma yürütülmüş müdür? Söz konusu bölgelerde su kalitesi ölçüldüyse sonuçlarını açıklar mısınız? Ölçülmediyse halk sağlığını tehdit eden sorunun tespiti için ne zaman harekete geçilecektir?

5.     Çevreyi kirletme suçundan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne kesilen para cezası ödenmiş midir?

6.     Cüri deresi boyunca yok olan benekli alabalık popülasyonu ve zarar gören canlı çeşitlerinin soylarının tükenmemesi ve ekosistem tahribatının geriye döndürülmesi için herhangi bir çalışma yürütülmesi düşünülmekte midir?

7.     2019 – 2023 döneminde katı atık toplama tesisinden arıtılmadan dereye salınan suyun miktarını yıllık temelde açıklar mısınız?

8.     Derelere salınan atık suları sebebiyle sağlık sorunları yaşayarak sağlık kurumlarına başvuran yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız?

9.     Çöpten elektrik üretimi yapacağı açıklanarak faaliyete geçirilen katı atık tesisinde bugüne kadar kaç megavat elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir? Haber merkezi

Seyit Torun Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı İçin Konuştu Seyit Torun Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı İçin Konuştu

 

 

 

Editör: Soner Özdemir