Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle: “Dernek olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’nın doğu tarafında mendirek ve balıkçı barınağı; Cumhuriyet ve Turnasuyu Mahalleri kıyısında da deniz dolgusu ve bisiklet yolu projeleri vardı. Dernek olarak bu projelerinin ekosistem ve şehircilik kurallarına göre uygun olmadığı yönünde İdare Mahkemesine açtığımız davalar lehimize sonuçlanmıştı. İdarenin yaptığı temyiz sonucu Danıştay 6. Dairesi iki davayı da görüşerek iddialarımızın doğrulunu teyit ederek İdare Mahkemesinin kararını onayladı. OBB mahkeme kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır.”

İtiraz yolu kapalı

“İki mahkeme kararında da ‘temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA…2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına … tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.’ deniyor. Bu karar derneğimizin yaşanabilir bir şehir mücadelesinin ve ekosisteme sahip çıkma çabasının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.”

Verilen zarar ne olacak?

ORÇEV açıklamasında yapılan çalışma ile verilen zararın nasıl giderileceğini sordu. “Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimi geri dönülmez zararlar vermeye devam ediyor. OBB’nin şehrin ekosistemine zarar verdiği mahkeme kararıyla ortaya çıkmaktadır. OBB, mahkeme kararlarını yok sayarak ANAYASAL suç işlemektedir. OBB yönetimi halkı yok sayarak, kendi iradesini halkın ve mahkemenin iradesinden üstün görüyor. Dernek olarak balıkçı barınağı için verilen yürütmeyi durdurma kararını uygulatamadık. Tüm ısrarlarımıza karşın yetkili kurumlar da seyirci kaldı. Çalışma devam etti. Şimdi ne olacak? Verilen zarar nasıl giderilecek? Bunun sorumlularına yaptırım olmayacak mı? Bir de davalı belediye ve yandaş küçük bir azınlık derneğimizi “her şeye karşı çıkıyorlar” diye karalamaya çalışıyorlar. Ordu Çevre Derneği olarak yanlışlara karşı çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz.”Haber Merkezi