Ordu Milletvekili Seyit Torun, yapımına 2021 yılında başlanan ve 2023 yılında bitirileceği öngörülen Ordu Şehir Hastanesi’nin inşaatının halen devam ettiğini belirterek, Meclis’e soru önergesi verdi.

Torun, önergesinde, hastanenin açılış tarihinin net olmadığını, yatak kapasitesinin farklı kurumlar tarafından farklı şekilde açıklandığını, ikmal ihalelerinin Cumhurbaşkanlığı onayı beklediğini, hastane yolunun yapımı için Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarının yetersiz olduğunu ve projenin maliyetinin öngörülenden fazla olduğunu ifade ettiğini belirtti.

ŞEHİR HASTANESİ

Torun, önergesinde şu soruların cevaplanmasını istedi:

  • Ordu Şehir Hastanesi’nin hizmete gireceği tarihi açıklar mısınız?
  • Ordu Şehir Hastanesi’nin yatak kapasitesine ilişkin yapılan 3 ayrı açıklamadan hangisi doğrudur?
  • Hastanenin ikmal ihalelerinin Cumhurbaşkanınca onaylanmamasının sebeplerini açıklar mısınız?
  • Hastane yolu inşaatını üstlenmiş olmasına karşın Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarının bu iş için yetersiz olduğu öğrenilmiştir. Yolun ve yol bağlantılarının yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşüldüğü doğru mudur? Doğruysa görüşmeler hangi aşamadadır?
  • Ordu Şehir Hastanesi’nin yapımı için bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? Hastane tamamlandığında yapılan toplam harcamanın hangi boyutta olacağı öngörülmektedir?
  • Proje başlangıcında öngörülen harcama miktarları aşılmış veya aşılacak mıdır? Eğer varsa söz konusu ek harcamaların miktarını açıklar mısınız?
  • Sağlık yönetimi uzmanları en verimli hizmet veren hastanelerin 200 ila 600 yataklı hastaneler olduğunu ifade etmektedirler. Ordu Şehir Hastanesine harcanan bütçe ile 600 yataklı kaç hastane yapılabileceğini açıklar mısınız?  

Torun, yaptığı açıklamada, “Şehir Hastaneleri projeleri sağlık alanındaki büyük rant projeleri olarak bilinmektedir. Devasa bütçeler ile kullanışsız, hantal yapılar inşa edilmiştir. Ordu’da inşa edilen şehir hastanesi de aynı akıbete doğru ilerlemektedir. Ordu Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cumhurbaşkanına teşekkür paylaşımları yapmaktadır ancak hastanenin ikmal ihaleleri halen Cumhurbaşkanlığı onayı beklemektedir.” dedi.

Atakan Öztürk

Adıgüzel: Çekimser Milliyetçiler Adıgüzel: Çekimser Milliyetçiler

Editör: Atakan Öztürk