7 Ekim’de Gazze’de başlayan çatışma ve giderek büyüyen insanlık dramına karşı halkımız şanlı tarihine uygun olarak katliama uğrayan Filistin Halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam etmektedir.

Bu süreçte halkımızın insani duygularını suistimal eden AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu insanlık dramını eleştirir bir tavır takınırken, İsrail karşıtı söylemlerin somut karşılığı gerçekleşmemiştir. Türkiye İsrail ile ilişkilerini pek çok alanda devam ettirmekte, Saray Kabinesi’nin ucuz kahramanlıkları, hamasi söylemlerden öteye geçememektedir.”

Konu: Filistin, 3 Bakan, 3 Soru Önergesi…

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na BOTAŞ’ın İsrail’e pompaladığı petrol ve doğalgaz ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR’ın Türkiye üzerinden İsrail ile gerçekleştirdiği enerji ihracatına ilişkin sorular yöneltti.

1.            BOTAŞ’ın sahip olduğu petrol ve doğalgaz hatlarından İsrail’e yapılan satışların son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? Söz konusu hatlardan 7 Ekim’den itibaren İsrail’e yapılan satışların miktarını ve hacmini açıklar mısınız?

2.            Azerbaycan SOCAR Şirketinin Türkiye üzerinden İsrail’e gerçekleştirdiği ihracatın son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? SOCAR 7 Ekim’den itibaren İsrail’e hangi miktarda ve hacimde ihracat gerçekleştirmiştir?

3.            İsrail’e karşı tutumunuz ile paralel olarak İsrail’e enerji pompalayan bu ihracat işlemlerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

Israel Aerospace Industries ile İşbirliklerini Açıklayın!

Seyit Torun Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise Israel Aerospace Industries ile ortaklaşa yürütülen projeleri ve iki ülke arasındaki silah ticaretinin boyutlarını sorguladı.

1.Israel Aerospace Industries ile son 5 yıl içerisinde ortaklaşa gerçekleştirilen projeleri, söz konusu projelerin mali hacmini ve bu firma ile yürütülen ticaretin boyutlarını yıllık temelde açıklar mısınız?

2.7 Ekim’den itibaren Israel Aerospace Industries ile iş birliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız?

3.Israel Aerospace Industries ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

Filistinliler 55 Dolar Ödeyerek Vize Alıyor!

Dışişleri Bakanı’na yöneltilen sorular hükümetin Gazze söylemlerindeki samimiyetsizliği bir kere daha gözler önüne serdi. İsrail vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz girebildiğini ifade eden Torun, Filistinlilerden ise 55 dolar karşılığı talep edilen vizeyi eleştirerek söz konusu vize uygulamasının kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin sorular yöneltti.

Hükümetin İsrail’e karşı politikalarının halkımızın boynunu öne eğdirdiğini belirten Seyit Torun önergelerinde İsrail ile ilişkilerin söylemlere uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. 

1.            Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Filistinlilerden talep edilen vize uygulamasının sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

2.            Türkiye’ye giriş yapmak isteyen İsrail vatandaşlarının geçişlerine vizesiz izin verilmesi uygulamasına devam edilecek midir? Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

CHP'de Aday Adaylığı Başvuru Tarihi Belli Oldu CHP'de Aday Adaylığı Başvuru Tarihi Belli Oldu