Jonas Salk 12 Nisan 1955'te çocuk felci aşısını bulduğunu duyurdu. 1969 yılına gelindiğinde ABD'de hastalıktan hiç kimsenin ölmediği rapor edildi. Bu Tıp Tarihinin En Büyük Başarılarından Biriydi…

Geçenlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm istatistiklerini açıkladı. Bunların arasında “Enfeksiyonlardan Ölümler” beni çok düşündürdü. Önlenebilir hastalıklardan vatandaşlarımızın ölümüne kim üzülmez? Alanım olduğumdan bu bilgileri sizlere aktarmak istedim. Enfeksiyon kaynaklı ölümler azalacağına artmış…

Aklınıza TÜİK’in verileri güvenilir mi diye bir soru geldiğini düşünsem de, başka bir seçeneğimiz ve veri kaynağımız olmadığından sizlere aktarıyorum. Bu verileri de en az 3 sayısıyla çarpmak gerekir diye düşündüğümü de ayrıca belirteyim…

TÜİK’e göre Covid nedeniyle 2020 yılında 22 bin 274 kişi ölmüş. Bunların 13776’sı erkek, 8 bin 498’i ise kadınlardan oluşmuş…

2021 yılında ise 65 bin 366 kişi Covid’den ölmüş olup, bunların 35 bin 778’i erkeklerden, 29 bin 588’i ise kadınlardan oluştuğu bildirilmiş…

COVİD nedeniyle 2022’de 22 bin 54 ölüm yaşanmış. Erkeklerin sayısı 12 bin 352, kadınların ise 9 bin 702 olmuş…

2023 yılında da 1717 kişi covid nedeniyle kaybedilmiş. Bu yılda ölen erkeklerin sayısı 978, kadınların ise 739 olduğu rapor edilmiş…

Diğer Enfeksiyon Hastalıkları Nedeniyle Ölenlerin Sayısı Ne Durumda?

2020 ‘de toplam 12799 kişi COVİD dışı enfeksiyonlardan kaybedilmiş olup, bunların 6865 kadın, 5934 erkek olduğu kaydedilmiş…

2021’de COVİD Dışı Enfeksiyon Hastalıklarından toplam 16872 kişi ölmüş olup, bunların 8783 erkek, 8079 Kadın olduğu rapora yansımış…

2022 yılında ise toplam 18562 kişi COVİD dışı enfeksiyonlardan kaybedilmiş olup, bunların 9426 erkek olup, 9,136  kadın olduğunu görüyoruz…

2023 Yılında toplam 19591 COVİD dışı enfeksiyon kaynaklı ölüm olup, 9999 erlek, 9592 Kadın olduğu bildirilmiştir…

Enfeksiyon Kaynaklı İshal Nedeniyle Ölenlerin Sayısı Yıllara Göre Ne Durumda?

2020 yılında toplam ölüm sayısı 158 olup, 83 erkek, 75 Kadın enfeksiyon kaynaklı ishalden ölmüştür…

2021 de toplam 153 bireyimiz enfektif ishalden ölmüş olup, bunların 71’i  erkek, 82’i Kadın olduğunu görüyoruz…

2022 yılında ise toplam 178 kişi enfeksiyon kaynaklı ishalden ölmiüş olup, 87’i erkek, 91’i Kadın olduğu rapor edilmiş…

2023 yılında toplam: 179 yurttaşımız enfektif ishalden ölmüş olup, bunların 72’i erkek olup, 107’i Kadın olduğu saptanmış…

Halk arasında İnce Hastalık veya Verem olarak adlandırılan Tüberküloz’dan  Ölümleri TÜİK Yıllara Göre Acaba Ne Şekilde Sıralamış?

2020 yılında toplam tüberkülozdan ölüm 318 olup, erkek 221,  kadın 97 olarak bildirilmiştir…

2021’de toplam 286 kişi tüberkülozdan ölmüş olup, erkek 193,  kadın 93 olarak aktarılmış…

2022’de toplam: 298 vatandaşımız tüberkülozdan kaybedilmiş olup, erkek 195, kadın 103 olarak rapor edilmiştir…

2023 yılında toplam tüberkülozdan ölümler 311 olup, erkek 212, kadın 99 olarak saptanmıştır…

Halk Arasında Kan Zehirlenmesi Olarak Bilinen, Bakterilerin Kana Geçmesiyle Oluşan Sepis veya Septisemi Nedeniyle Ölüm Verileri hiç Aşağı Kalmamıştır. Verileri TÜİK Yıllara Göre Bakın Nasıl Sıralamış?

2020 yılında toplam 11187 kişi Septisemi nedeniyle kaybedilmiş. Erkek  sayısı 5789, kadın sayısı

5308 olarak bildirilmiştir…

2021 yılında yine toplam 15002 kişi Septisemi nedeniyle kaybedilmiş olup, erkek sayısı 7698, kadın sayısı 7304 olarak verilmiş…

2022 yılında toplam olarak 16728 yurttaşımız Septisemi nedeniyle ölmüş olup, bunların 8353’ü erkek, 8375’ü kadın olarak rapor edilmiş…

2023 yılında toplam 17881 kişi Septisemiden kaybedilmiş, erkek sayısı  8985, kadın sayısı 8896 olarak saptanmıştır…

Yorum ve Önerilerimiz?

Konu net olup, “Enfeksiyon Hastalıklarından Ölüm Oranları” bunca teknik ilerlemeye rağmen çok çok azalması gerekirken, bu olmamıştır. Bunda “Yoksulluğun Artışı, insanların Hekime Erişememesi, Koruyucu Hekimlik Uygulamalarının Neo-Liberal Politikalar Nedeniyle Sekteye Uğraması” önemli noktalardır. Sorun siyasi olup, çözümü de siyasidir. Maalesef şu yüce dağları duman kaplamış…

Sözümüzü Ali Ekber Çiçek Ustamızdan alınma güzel bir Erzincan türküsü ile bitireyim…

Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış

Yinemi Gurbetten Kara Haber Var

Seher Vakti Burda Kimler Ağlamış

Çimenler Üstünde Gözyaşları Var

Sevgilerimle…