Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kütahya'da gerçekleşti. Kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan Nuri Kolaylı, genel başkanlık görevine yeniden seçildi.

Genel Kurul Kütahya'da

Toplantı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 86 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Divan Başkanlığı'na Nazmi Bilgin, Başkan Yardımcılığına Mustafa Arslan, Yazmanlıklara ise Şevket Erzen ve Erkan Sağlam seçildi.

Kolaylı Yerel Basının Yok Oluşuna Dikkat Çekti

 TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı konuşmada yerel basının Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamındaki kısıtlamalarla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Kolaylı,”Bu ortamda uygulamaya konan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, adeta yerel basının idam fermanıdır. Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için; Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ndeki olumsuz uygulamaların iptal edilmesi konusunda çalışıyoruz. Öncelikle; gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası”, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olacaktır. Sektörümüzde yaşanan çok önemli bir diğer sorunumuz, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir.  Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması en büyük dileğimizdir"ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Ulaş Tepe’ye Ziyaret 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Ulaş Tepe’ye Ziyaret

Editör: Zeynep Telci