CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık verimliliğinin artırılması amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

Torun verdiği önergede fındık için şu ifadelere yer verdi:

Fındık üretimi ve ticareti bütün Karadeniz sahil şeridi için önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta, fındık üretiminde lider olan Ordu için ise hayat kaynağı özelliği taşımaktadır. Fındık ihracatı ülkemizin en önemli döviz girdilerinden birini oluşturmaktadır. Bütün bu artıları sebebiyle stratejik ürün olarak adlandırılan fındık üretiminde ekonomik ve tarımsal teknolojilerdeki gelişmelere ayak uydurulmaması, fındık için politika üretilmemesi sebepleriyle ülkemizin bu değerli sektördeki payı her geçen yıl azalmaktadır. Türkiye’de fındık dikim alanına ilişkin veriler 1930 yılından başlamakta, aradan geçen 94 yılda ekim alanları yüksek oranlarda artarken, verimlilik oranlarımız sürekli gerilemektedir.

 Dekar Başına Verimlilikte düşüş var

2022 yılı ölçümlerine göre fındığın anavatanı olan Doğu Karadeniz’de dekar başına alınan verim 93.1 kg iken Amerika Birleşik Devletlerinde 285 kg, Çin’de 195 kg, Gürcistan’da 180 kg’dir. 40 yıl önce dünya fındık piyasasındaki payımız yüzde 80 seviyesinde iken son yıllarda yüzde 60’lar seviyesine kadar gerilemiştir.

 Bakanlık uyuyor

Fındıkta rakip ülkeler dikili alan miktarını artırarak, verimliliği sürekli daha üst seviyelere taşıyarak pazar paylarını artırmakta, Türkiye’deki bunca kan kaybına karşın halen Tarım ve Orman Bakanlığı fındığımızın korunması ve verimliliğin geliştirilmesine yönelik somut adımlar atmamaktadır. Fındık üreticisi yüksek enflasyondan korunamamakta, bahçeleri istila eden zararlılara karşı mücadelede yalnız bırakılmaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlayan bahçelerin yenilenmesi, çiftçimize modern zirai yöntemlerin ulaştırılması, fındık sanayisinin geliştirilmesi, zararlı istilasına ve iklim değişikliklerine dayanıklı fındık türlerinin yetiştirilmesi, sektör paydaşlarının bir araya getirilerek ortak sorunların kimseyi mağdur etmeden çözülmesi, fındık üreticilerine verilen desteklerin günün koşullarına göre güncellenmesi gibi hayati konulara çözüm getirilmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir.

İhracat Geliri 1.8 Milyar Dolara Geriledi

Yıllık 2-2.5 milyar dolar değerindeki döviz getirisiyle fındık altın kadar değerli bir ihracat kalemidir. Söz konusu gelir 2022 yılında 1.8 milyar dolara kadar gerilemiştir. Toprağı, havayı ve suyu kirleten maden projelerine, şehirlerimizi beton dağlarına çeviren inşaat projelerine sağlanan kolaylıklar ve destekler fındık üretimi için sağlanabilirse kendi topraklarımızda, doğaya zarar vermeden, fındık dallarından altın fışkıracağına şüphe yoktur.  

Sorunlar dağ gibi

     Fındık sektörünün dağ gibi birikmiş sorunlarına gerçekçi çözümler üretilmesi, verimliliğin artırılması, çiftçimize yeni teknolojilerin ulaştırılması, dayanıklı ve ekonomik değeri yüksek fındık türlerinin üretimi,  fındık sanayisinin geliştirilmesi, fındık piyasasındaki payımızın yükseltilmesi, fındık üretiminde sürdürülebilir yapıların kurulması ve fındık üretiminin iyileştirilmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin şekillendirilmesi amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettik.” Haber merkezi

Seyit Torun: Fındığımızın Fiyatı Yakın Gelecekte Washington’da Belirlenecek Seyit Torun: Fındığımızın Fiyatı Yakın Gelecekte Washington’da Belirlenecek

Editör: Soner Özdemir