Almanya'nın haftada 4 gün çalışma uygulaması Türkiye'de de gündem oldu. Bu haberden sonra Türkiye'de özel sektör çalışanları yasal çalışma saatlerini ve işçi hakaklarını arama motorlarından en çok aratılan konuların başında geliyor.

İş Kanunu'na göre, Türkiye'de özel sektör çalışanları haftada en çok 45 saat çalışabilir. Haftalık çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır. Bu durumda, günde 7,5 saat çalışan bir işçi, haftada 45 saati doldurmuş olur.

çalışma-1

Haftalık çalışma süresinden sayılan haller şunlardır:

  • Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
  • İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
  • İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
  • İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işin yapmaksızın geçirdiği süreler.
  • Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

Ara dinlenme süreleri, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilir. Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilmelidir.

Günlük azami çalışma süresi ise 11 saattir. Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılması halinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun fazla çalışma, zorunlu nedenlerle fazla çalışma ve olağanüstü hallerde fazla çalışmaya ilişkin madde hükümleri uygulanır.

ATAKAN ÖZTÜRK

1 günde en fazla kaç saat fazla mesai yapılabilir? Günde 11 saatten fazla çalışma cezası nedir? 1 günde en fazla kaç saat fazla mesai yapılabilir? Günde 11 saatten fazla çalışma cezası nedir?

Editör: Atakan Öztürk