Vantilatör çok yakar mı? 2024 Vantilatör 1 günde ne kadar elektrik harcar? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Vantilatör Çok Yakar Mı

24 saat boyunca bir vantilatör ve bir klima cihazını sürekli çalıştırdığınızda, enerji tüketimi açısından vantilatörün daha fazla enerji harcadığı gözlemlenir. Genellikle vantilatörlerin güç tüketimi yaklaşık 800 watt civarındayken, klimaların güç tüketimi yaklaşık 1400 watt olur. Ancak, burada önemli bir faktör olarak klimaların termostatlı olması devreye girer.

Termostatlı klimalar, istenilen sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak devre dışı kalır ve sıcaklık yeniden yükseldiğinde tekrar devreye girer. Bu nedenle, klimalar sürekli olarak enerji tüketmezler; belirli aralıklarla enerji tüketiminde bulunurlar. Bu aralıklı çalışma sistemi, klimaların genel enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Vantilatörler ise sürekli çalıştıkları için kesintisiz olarak enerji tüketirler. Bir vantilatör çalıştığı süre boyunca hiç durmadan enerji harcadığı için, toplam enerji tüketimi zamanla birikerek yüksek bir seviyeye ulaşır. Bu sürekli tüketim, vantilatörlerin toplam enerji tüketimini klimalardan daha yüksek hale getirebilir.

Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Harcar

24 saat boyunca kesintisiz çalışan bir vantilatörün enerji tüketimini ve bu tüketimin maliyetini hesaplamak için şu adımları takip edebiliriz:

Öncelikle, vantilatörün güç tüketimini belirlemek gerekiyor. Bu örnekte, vantilatörün saatte 75 watt enerji tükettiğini varsayalım. Gün boyunca, yani 24 saat süresince çalıştığında, vantilatörün toplam enerji tüketimini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

Toplam Enerji Tu¨ketimi (Watt-saat)=Gu¨c¸ (Watt)×Su¨re (Saat)Toplam Enerji Tu¨ketimi (Watt-saat)=Gu¨c¸​ (Watt)×Su¨re (Saat)

Bu formüle göre, vantilatörün 24 saat boyunca tükettiği enerji:

75 Watt×24 Saat=1800 Watt-saat75 Watt×24 Saat=1800 Watt-saat

Watt-saat cinsinden enerji tüketimini kilowatt-saat (kWh) cinsine çevirmek için, watt-saat değerini 1000'e böleriz:

1800 Watt-saat÷1000=1.8 kWh1800 Watt-saat÷1000=1.8 kWh

Böylece, vantilatörün 24 saat boyunca harcadığı enerji miktarı 1.8 kWh olur.

Şimdi, bu enerji tüketiminin maliyetini hesaplayalım. Güncel enerji tarifesine göre, kilowatt-saat başına maliyet 44 kuruş olarak belirlenmiş. Bu durumda, vantilatörün 24 saat boyunca çalışmasının maliyeti şöyle hesaplanır:

Maliyet (TL)=Tu¨ketim (kWh)×Birim Fiyat (TL/kWh)Maliyet (TL)=Tu¨ketim (kWh)×Birim Fiyat (TL/kWh)

Bu formüle göre hesap yaparsak:

1.8 kWh×0.44 TL/kWh=0.792 TL1.8 kWh×0.44 TL/kWh=0.792 TL

24 saat boyunca kesintisiz çalışan bir vantilatör, 1.8 kWh enerji tüketir ve bu enerji tüketimi güncel tarifeler üzerinden 79.2 kuruş, yani yaklaşık 79 kuruş maliyete denk gelir.

Editör: Deniz İnal