Allah Resulü (s.a.s efendimiz) ilim müminin yitiğidir, onu nerede bulursanız alınız buyurmaktadır

“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. ”İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17)

Başka bir hadislerinde ise: "Ya öğrenen ol, ya öğreten ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun

Öğrenilecek olan ilim ne önemli ve kadar şerefliyse, ilim de öyle şerefli olduğuna göre, Kur'ân talebesi en güzel hürmet ve ihtimama lâyıktır.

Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.v.), ümmetinin en hayırlıları olarak Kur'ân'ı, öğrenen ve öğretenlere dikkat çekiyor.

Kur'ân talebesinin ebeveyni ve Kur'ân öğreticileri. Vazifelerinin kutsallık ve hassasiyetinin farkında oldukları nisbette metod, çözüm ve alternatifler üretmekte gayretli olacaklardır.

İşin ucunda, hayat defterlerinin kapanmasını önleyecek salih ve saliha evlât ya da talebe gibi kıymetli bir nîmete sahip olmak; evlâtlarının ya da kendilerine teslim edilen talebelerin hakkını gücü nisbetinde vermiş olup, sorumluluktan kurtulmak vardır.

Hayat ve meslek tecrübelerinden faydalandığımız hocalarımızın Yaz Kur'ân Kursları'nda hocalık yapacak olanlara "altın tavsiye"si: "Kendinizi Sevdirin" sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz Yaz kursunun süresi kısa olduğu için en pratik yolun bu olduğunu söylerler.

Talebe hocasını sevdiğinde, yaz tatilinde ömür boyu hatırında başta güzel bir birliktelik, hoşça geçirilen vaktiler kalacaktır. Hocasını özleyecek, bir sonraki yazı iple çekecektir. Hocasının şahsında İslâm'ı tanıyacak, onun yaşantısını kendisine örnek alacak, kendinede ideol kabul edecek ve onun bildiklerine gıpta edecek ve  islâmî ilimlere merakı artacaktır. Böylece Rabbinin kelâmını, hocasının örnek aldığı Allah Rasûlü'nü (s.a.v.), diğer İslâm büyüklerini de kendiliğinden sevecektir. Kimbilir bu sayede Kur'ân Kursu ortamından herhangi bir sebeple uzak yaşayan birçok ailenin çocuklarından oluşan okul ve mahalle arkadaşlarına bu sevgisinden bahsedecek ve onun özlemle andığı mutlu yaz günlerine diğerlerinin de ilgisi çekilecektir.

İlahiyatçı yazar Hüseyin Deniz