Zenginliğin kaynağı, sermayedir. Sermayenin kaynağı tasarruftur. Tasarruf yapmadan, insan ya da toplum zengin olamıyor.

Soru şudur. Almanya’da işçi ücretleri bize göre yüksek. Neden ?

Almanyada sermaye birikimi, bize göre yüksek olduğu için ücretler yüksek. Almanya tasarruf edebilen bir toplum. Tasarruflar yatırıma dönüşüyor ve yeni fabrikalar ortaya çıkıyor. Fabrikalr iş yeri yaratıyor. İş yeri, işçiye göre çoğaldıkça ücretler artıryor. Artan ücretler, toplum genelinde zenginlik yaratıyor.

Ücretleri artıran faktör, sermaye birikimi olduğu için, Avrupa ülkeleri sermaye biriktirmek amacıyla SÖMÜRGECİLİK yaptılar. Geri kalmış ülkeleri, soyup soğana çevirdiler. Sermaye biriktirdiler. Avrupa, biriken sermayenin zenginliğini yaşıyor.

1. İngilizler Hindistanın tüm zenginliklerine el koydular. Tuz tekeli yaratarak, tuzu altın para ile sattılar. Turşu kuramayan milyonlarca HİNTLİ açlıktan öldü.

Hint kumaşı ile İngiliz tekstil şirketleri rekabet edemiyordu. Hintli ustaların sağ elini baş parmak hizasından kesmek suretiyle BULUNMAZ HİNT kumaşının üretimini engellediler.

1858 yılına kadar, Hindistanı Türkler idare ediyordu. İngiltere, Türklerden iktidarı aldıktan sonra Hintliler Türkleri arar oldu. Çünkü Türkler adaletli yönetiyor ve sömürü nedir bilmiyordu.

2. İngilizler, Çinde AFYON satarak sermaye biriktirdiler. Çin ile tarihe geçen AFYON Savaşı yaptılar. Savaşta yenilen Çin afyonkeş bir ülkeye döndü. Çinin tüm zenginliği bu kanaldan, İngiltereye aktı.

3. Almanlar, OSMANLI İmparatorluğunda demiryollarını kullanarak sermaye biriktirmeyi başardı. Haydarpaşa Tren İstasyonu, Alman emperyalizminin nişanesi olarak duruyor.

4. Fransızlar Vietnamda ve Orta Afrika ülkelerini sömürerek sermaye biriktirdiler. Belçikalıların, sermaye biriktirmek amacıyla KONOGODA yaptıkları zulmü bilseniz, insan ruhundaki vahşetin ne kadar büyük olduğunu fark edersiniz.

5. Emperyalizm durmadı. Devam ediyor. Şimdilerde, karşımıza para piyasaları kanalıyla sömürü düzeni çıkıyor.

Sonuç itibariyle zenginliği sermaye yaratıyor. Ancak bir kural var. Biriken sermayenin katma değeri yüksek yatırımları finanse ederek, ülke içerisinde kalması gerekiyor. Eğer, ülkeden sermaya kaçıyorsa, zenginlik de kaçıyor.

Sermaye biriktiren ve sermayeyi ülkesinde tutabilen ülkeler zenginleşiyor. Bu ekonomik kurala uymayanlar fakir kalıyor.

Şinasi KARA