Zuhri ahir nedir? Zuhri ahir namazı nasıl kılınır? İşte detaylar…

Zuhri Ahir Nedir?

Son öğle namazı anlamına gelen zuhri ahir bazı İslam alimlerine göre, bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte cuma namazı kılındığında, ilk kılınan cumanın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen, ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir.

Zuhri Ahir

Cuma namazının şartlarının tam olarak yerine getirilmemesi ihtimali, cuma namazına katılanların sayısının az olması ihtimali ve cuma namazının geç kalması ihtimalinden dolayı zuhri ahir namazı kılınır.

Hanefi, Maliki ve Şafii mezheplerine göre zuhri ahir namazı nafileyken Hanbeli mezhebine göre ise ihtiyaten farzdır.

Zuhri Ahir Namazı Nasıl Kılınır?

Zuhri Ahir namazı, öğle namazının vaktinin girmesini bekledikten sonra kılınır. Cuma namazının kılındığı bir yerde olunmalıdır ve Cuma namazına gitmek için kişinin mazereti olmalıdır. Namazda da gusül ve abdest şartlarına uyulmalıdır.

Zuhri Ahir, öğle namazı gibi 4 rekat olarak kılınır. Niyet ederken "Zuhri Ahir namazı kılıyorum" diye niyet edilir.

Zuhri ahir namazı nasıl kılınır?

Zuhri Ahir 2

Niyet: Niyete kalkarken, Niyet ettim Allah rızası için Zuhri Ahir namazının farzını kılmaya, diye niyet edilir:

Tekbir: Tekbir getirilerek namaza başlanır.

Kıraat: Fatiha suresi ve başka bir sure okunur.

Rükû: "Allahu Ekber" denilerek rükuya gidilir. Rükûda en az üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denilir.

Secde: "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede en az üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denilir.

Kıyam: "Rabbena lakel hamdu" denilerek kıyama kalkılır.

Ka'de: Ettehiyyatu okunur.

Selam: Sağına ve sola selam verilir.

Son oturma: Son oturmada dua okunur ve tesbih çekilir.

Seferi Ne Demek? Seferiye Cuma Namazı Farz Mı? Seferi Ne Demek? Seferiye Cuma Namazı Farz Mı?