2018 yılında siyasetçi, akademisyen, yurtseverlerin bir araya gelmesiyle ‘’Yeniden CHP 9 Eylül Hareketi’’ olarak başlattığı hareket yeni katılımlarla ‘’9 Eylül Kemalist Platformu olarak; Geliyoruz, yeniden başlayacağız’’ diyerek ilk toplantısını yine tarihi bir günde İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci, CHP’nin 100. Yılında İzmir’de toplandı.  

Bayraklı ’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde bir araya gelen Milletvekili, sendikacı, demokratik kitle örgüt temsilcileri ve tolumun değişik kesimlerinin oluşturduğu 9 Eylül Kemalist Platform üyeleri ilk toplantısında yayımladığı bildiri ile Atatürkçülerin tek çatı altında toplanması için çağrıda bulundu.

Bildiride ‘’Cumhuriyetimizin 100. Yılında yurdumuzu ve ulusumuzu yeniden aydınlığa kavuşturmak, Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcumuzdur’’ denildi.

Kuruluş amaçlarını, ‘’Büyük Atatürk’ün dediği gibi ‘umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim.’ İşte bizler, umudunu kaybetmeyenler, yeniden halka umut ışığı yakmak isteyenler bir araya geldik.’’ İfadeleri ile duyuran divan başkanı Kemal Anadol ‘’Biz Atatürk’ün en büyük iki eserinden biri olan CHP’nin tüzel kişiliğine asla kötü söz söylemiyoruz. Halkın umudunu kıran, hezimete uğratan yöneticileri eleştiriyoruz. Biz Kemalistler olarak, ‘Çare Kemalizm de’ diyenleri tek çatı altına toplamak için buradayız. Altı oku özümseyenler olarak buradayız’’ dedi.

Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından Nur Serter’in ‘’9 EYLÜL KEMALİST PLATFORM DUYURUSU’’ olarak okuduğu bildiride öne çıkan başlıklar;

-Türkiye, Atatürk İlke ve Devrimleri ile başlatılan uygarlık ve bağımsızlık yolculuğunda KILAVUZ unu yitirmiştir.

-Cumhuriyet kazanımlarına yönelik saldırılar sürerken, Devrim’in partisi ilkelerinden, tarihsel birikiminden ve ideolojisinden kopartılarak, bir kimliksizleştirilme operasyonu ile abluka altına alınmıştır.

-1924 Anayasasında tanımlanan ve tüm mazlum milletlere umut olan TÜRKİYE MODELİ, emperyalizmin iç ve dış uzantılarınca kuşatılmış, Kuruluş Doktrinin iki taşıyıcı kolunu Ulus Devlet ve Laiklik saldırıların odağına oturtulmuştur.

-Etnik ve mezhepsel kimlikleri öne çıkartarak Ulusal Kimliğimizi yok etmeyi amaçlayan örgütlü propagandanın maskeli piyonları, demokrasi söylemlerinin ardına saklanmayı sürdürmektedirler.

-Demokrasinin ve aydınlanmanın ön koşulu olan laikliğin içi boşaltılmış, din; toplumsal, kamusal, siyasal, kültürel ve ekonomik yaşamın belirleyicisi kılınmıştır.

-Atatürk’ün iki büyük eserinden birisi olmanın değerini unutan ve tarihsel sorumluluğunu taşımaktan uzaklaşan, Kemalizm’i, Cumhuriyet İlke ve devrimlerini güvencesiz bırakarak Türk siyasetinde derin bir boşluğun oluşmasına yol açan bir siyaset anlayışına kayıtsız kalma olasılığı yoktur.

9 Eylül Kemalist Platformu, Atatürk Türkiye’sini yaratan ve yaşatan ilke ve devrimlere sahip çıkarak, siyasetin yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla kurulmuştur.

-‘’Particilik yapmamak-Siyasetten kopmamak’’ ilkesini esas alır.

-Emperyalizme karşıdır. Tam bağımsızlığı hedefler.

-Ulusal ve Uluslararası düzeyde her türlü siyasal ve ekonomik kuşatmaya karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı önceler.

-Demokrasiyi, ulusalcılığı, cumhuriyetçiliği, halkçılığı, devrimciliği, temel ilkeleri kabul eder.

-Planlı karma ekonomiyi destekler, neo-liberal politikalara karşıdır.

-Parasız, laik ve bilimsel eğitimi, parasız sağlık hizmetine erişimi savunur.

-Cumhuriyetin 100 yılında Atatürk’ün emanetine sahip çıkacak Kemalist Gençlik Hareketini, Çağdaş Türkiye’nin etkili gücü ve güvencesi kabul eder.

-Kadın hakları ve kadının toplumsal statüsünü yapılandıracak yeni bir Kadın Devriminin gücüne ve gereksinimine inanır.

-Dünya, çevre sorunlarından habersizken bir dal kesmemek için köşkü yürüten Atatürk’ün çevre duyarlılığını sürdürür.

-İşçi sınıfının hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı, güçlü ve özgür sendikacılık hareketini vazgeçilmez kabul eder.

-Atatürk’ün başlattığı kooperatifçilik girişimlerini yeniden güçlendirerek tarım çalışanlarının refah düzeylerinin yükseltilmesini öngörür.

-Demokrasinin güvencesi olan Orta sınıf, neo-liberal politikalar sonucu imha edilmiş, köylü toprağından koparılmış, memur, emekli ve işçi açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiştir. 9 Eylül Kemalist Platformu, Orta sınıfın yeniden inşasını sağlayacak politikalara destek vermeyi, öncelikli hedefleri arasında görür.

-Özgür basının demokrasinin vazgeçilmez önkoşulu olduğuna ve basın özgürlüğüne yönelik saldırılarla mücadele edilmesi gerektiğine inanır.

-Yargının bağımsız, tarafsız, adil, hızlı, güvenilir olmasını ister, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü için çaba harcar.

-Belirtilen ilkelere inanan, katkı yapmayı amaçlayan tüm Kemalist, Atatürkçü, Aydınlanmacı yurtsever kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya hazırdır.

-Cumhuriyetimizin 100. Yılında yurdumuzu ve ulusumuzu yeniden aydınlığa kavuşturmak, Mustafa kemal Atatürk’e olan borcumuzdur.

Toplumun değişik kesimlerinden oluşan geniş katılımlı 9 Eylül Kemalist Platformu yakıcı sorunlara duyarsız kalmama, müdahil olma kararı yanında, toplantıları sürekli kılma kararıyla birlikte, ikinci toplantısını 28 Ekim’de Gelibolu’da, sonraki günlerde Uşak ve diğer illerde yapma kararı almıştır.