Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaret Modellerine Getirilen Yükümlülükler

Teknolojinin hızlı gelişimi ve küreselleşme neticesinde her yaştan ve ekonomik düzeyden insanın hayatına dahil olan elektronik ticaret, alışılagelmiş alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek yepyeni bir mecranın kapısını araladı. Günümüzde tüketim alışkanlıklarının elektronik ortamdan teminindeki artış yeni iş kollarının oluşmasına fırsat yaratmakla birlikte; yıllardır süregelen iktisadi ve ticari faaliyetlerin de artık elektronik ticaret siteleri üzerinden yürütülmesiyle müşteriye yeni ve daha dinamik bir kanaldan ulaşmanın da önü açılmıştır. Elektronik ticaretin yaşamımıza getirdiği bu pratikliğin, yasal mevzuatlarla da korunur hale getirilmesi ve geliştirilmesiyle, güven ortamında nitelikli bir ticaret mecranın oluşmasına imkân yaratılmıştır.

Bugün için düşünüldüğünde tüm Dünyanın yaşamını etkileyen Covid-19 pandemi sürecinde, elektronik ticaretin tahmin edilemeyecek boyutta bir ivme kazanmasıyla bu mecranın evrensel nitelikle bir ihtiyacın neticesi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, evrensel olarak tanımlanabilir bu temel ihtiyaç tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları, ülkelerin toplumsal yapısından etkilenmeksizin şu an için ciddi bir tehdit altında olan dünya ekonomisini kuvvetlendirmeye kısa bir süre için de olsa tek başına yetmiştir. Dolayısıyla, elektronik ticaret yeni bir keşif veya alternatif olmayıp, sadece çağın gereksinimleri doğrultusunda hayatlarımıza girmiş eski bir alışkanlığın güncellenmiş-geliştirilmiş halidir.

Bu çalışmada, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanunda yer bulan hükümlerden bahisle elektronik ticaretin güvenli ve nitelikli bir hizmet kanalı olmasını sağlamak üzere hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişilere getirilen yükümlülükler ve yaptırımlar ikincil düzenlemelerle (E-Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, E-Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ, E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bilgi Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ) desteklenerek yorumlanacaktır.